הוצאת שלם

ציור פניה של איריס מרדוק

איריס מרדוק וריבונות הטוב

ריבונות הטוב שראה אור בשנת 1970, נחשב לאחד הטקסטים המקוריים שהעמידה ההגות המוסרית במאה הקודמת. בספר, הבנוי משלושה מאמרים, מרדוק מותחת ביקורת נוקבת התפיסה האגוצנטרית של האדם בפילוסופיה ובפסיכולוגיה המודרנית ומציעה כנגדה גישה מטפיזית הרואה ב"טוב" את מושא ההתכוונות…
Light Echoes from V838 Mon

לנוכח התעלומה

מדוע ישנו בכלל משהו, דבר-מה, במקום לא-כלום? מדוע, במילים אחרות, קיים העולם? בניסיון למצוא תשובה לחידת הקיום, ג'ים הולט, פילוסוף ומסאי אמריקני, נוטל על עצמו את תפקיד הבלש המטפיזי ופותח בחקירה אינטלקטואלית נמרצת. הנה טעם של מסע זה.
statue

הטוב, הרע והמכוער, אין דבר כזה מוסר

אנחנו בטוחים שאנחנו אנשים רציונליים, בדרך כלל. השכל שולט ברגש, אנחנו מתנהגים באופן מוסרי - לא? פילוסוף אחד, דיוויד יום, מבקש לחלוק על כל מה שאתם חושבים על עצמכם: האמת היא שאין לכם מושג
hayek

חוקת החירות: בזכות הספונטניות

ההוגה והכלכלן האוסטרי פרידריך האייק מצדד בשוק החופשי מאותן סיבות שבשלן הוא מצדד בשלטון החוק: שניהם תולדות של פעילותם של אנשים רבים. מבט חדש על הוגה הנחשב לקפיטליסט.