מה עליי לעשות כדי ללמוד במרכז האקדמי שלם?

תהליך הקבלה פשוט, אלה ארבעת הצעדים שעליכם לעשות:

א. ודאו כי אתם עומדים בתנאי הסף

 1. בגרות: לפחות 25 יחידות עם ציון משוקלל של 100. חשבו את ממוצע הבגרות במחשבון שלנו.
 2. מועמד שיש בידו ממוצע בגרות משוקלל נמוך מ-100 (וזכאי לתעודת בגרות) יוכל להציג ציון פסיכומטרי של 700 ומעלה.
 3. אנגלית***: ציון של 200 לפחות בבחינת אמי"ר או ציון של 100 לפחות במבחן אמיר"ם או בחלק הבוחן את רמת השפה האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.
  מועמדים שיש בידם תוצאות רשמיות של מבחן SAT, יכולים להגיש בקשה לקבל סיווג לרמת לימוד באנגלית על סמך הציון המילולי המבוסס על הפרקים הבאים: Reading, Writing and Language. מפתח ההמרה יהיה כדלקמן: ציון מילולי 500-599 - מתקדמים א; 600-669 - מתקדמים ב; 670 ומעלה - רמת פטור.
 4. עברית: מועמדים שלא עמדו בבחינות הבגרות הישראליות צריכים להיבחן במבחני יע"ל בעברית ולהגיע לרמה של ה’ ומעלה (ציון 84 לפחות).
 5. בחינת הפסיכומטרי אינה חובה, אך מועמדים אשר יש בידיהם ציון פסיכומטרי יוכלו למסור אותו בשלב הרישום למוסד, והוא יילקח בחשבון בתהליך הקבלה.
 6. מועמד אשר למד לפחות 30 נ"ז במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג, ציוניו יילקחו בחשבון כחלק מתהליך הקבלה.
 7. מועמדים מחו"ל נדרשים להציג תעודת תיכון מחו"ל וציוני SAT כאשר דרישת הסף הנה ציון 1300 ומעלה, או ציוני ACT כאשר דרישת הסף הנה אחוזון 91 ומעלה (לפחות 29 תשובות נכונות).
 8. הכרה בתעודת IB להגשת מועמדות ובלבד שממוצע ציוני תעודת הIB מקביל לממוצע הסף הנדרש מתעודת בגרות ישראלית (ציון משוקלל 100 ומעלה), ועל פי הבהרות שיימסרו למדור רישום בהתאם לדרישותיו.פירוט נוסף להלן:מקצועות HL בתעודת ה IB  (אשר נלמדו ברמת 5 יח"ל) יזכו ל 30 נקודות בונוס.מקצועות SL בתעודת ה IB  (אשר נלמדו ברמת 3 יח"ל) לא יזכו לבונוס.מקצוע האנגלית בתעודת הIB  (רק אם נלמד ברמת 5 יח"ל)  יזכה לבונוס של 20 נקודות.

* במקרה של מעבר ממוסד אקדמי מוכר, תיבחן הכרה בנקודות זכות על קורסים שנלמדו.

** מי שאינו עומד בכל דרישות המינימום רשאי לפנות ולבקש שמועמדותו תיבחן באופן חריג.

*** קיימת אפשרות להשתתף בקורסים מקוונים של האוניברסיטה הפתוחה ברמות בסיסי או מתקדמים א' ולהיבחן במבחן רמ"א (בהתאם ללוחות הזמנים של המרכז הארצי לבחינות והערכה), אך לא יאוחר מסוף חודש יולי מדי שנה. מדובר בלימודים עצמאיים באחריות המועמד ועליו להוכיח שעמד בדרישות האנגלית באמצעות הצגת אסמכתא מטעם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה כי נבחן ועבר כנדרש ברמת בסיסי לפחות את מבחן רמ"א תוך הצגת ציון רשמי במחלקת רישום וקבלה.

ב. צרו קשר עם המדור לקשרי סטודנטים

ג. הצטרפו ליום מיון

נרשמים שיעמדו בתנאי הסף, יוזמנו ליום מיון* הכולל:

 1. מבחן מאיה, מבחן קבלה ייעודי הנועד לבחון את כישוריהם האנליטיים של המועמדים. המבחן אינו דורש הכנה מוקדמת ונמשך 90 דקות.
 2. כתיבת מסה שתיבדק לאור המדדים הבאים: כתיבה טובה ובהירה, הצגת טיעונים מבוססים וחשיבה יצירתית וביקורתית. המסה תיכתב אודות "גריין", פסקה בת שלוש-ארבע שורות שמקורותיה בכתבי הספרות או פילוסופיה. הנבחן יישאל שתי שאלות ממוקדות העוסקות בפסקה הנבחרת.
 3. השתתפות פעילה בקבוצת דיון שתונחה על ידי אחד מחברי הסגל. לקראת יום המיון יקבלו המועמדים חומר קריאה ויתבקשו ללומדו בעיון כהכנה למפגש.

*דמי רישום של 330 ₪ ייגבו עם הזימון ליום המיון.

ד. בואו לראיון אישי

מועמדים שיעברו בהצלחה את יום המיון יוזמנו לראיון אישי עם שני חברי סגל. התשובות תתקבלנה עד ארבעה שבועות מיום המיון.


לפרטים נוספים:

המדור לקשרי סטודנטים:

טלפון: 1800-800-616

דוא"ל: students@shalem.ac.il

לתקנון הרישום והקבלה לחצו כאן.