שערי צדק

היום לפני – והפעם: נוסד בית החולים שערי צדק בירושלים

נוצרים, ספרדים ואשכנזים – כמה בתי חולים צריך בירושלים?