שלום עכשיו

מלחמה וכפרה: ההשלכות הנסתרות של מלחמת יום הכיפורים

המשבר שהחל במלחמת יום הכיפורים לא חלף אלא העמיק; שום חברה מערבית אינה מקיימת קשרי קרבה הדוקים כל כך עם…