ריבונות הטוב

ציור פניה של איריס מרדוק

איריס מרדוק וריבונות הטוב

ריבונות הטוב שראה אור בשנת 1970, נחשב לאחד הטקסטים המקוריים שהעמידה ההגות המוסרית במאה הקודמת. בספר, הבנוי משלושה מאמרים, מרדוק מותחת ביקורת נוקבת התפיסה האגוצנטרית של האדם בפילוסופיה ובפסיכולוגיה המודרנית ומציעה כנגדה גישה מטפיזית הרואה ב"טוב" את מושא ההתכוונות…