קריית מוריה

הכניסה לקריית מורייה

קריית מוריה: הקולג' הערבי שהפך לקפיטריה

אומרים שמאחורי כל בניין בירושלים מסתתר סיפור. לא בדקנו את זה אמפירית, אך לפחות לגבי בניין אחד בתוך קריית מוריה, בה נמצא הקמפוס שלנו, הדבר נכון.