קובלה חאן

מפתחות גן העדן

על דרכים אל מחוץ גן העדן ולתוכו - אופיום כפרי עץ הדעת.