לימוד תורה

טלית עם ציצית זהב

לא זה הדרך (ג)

צרת היהודים וצרת היהדות אינן רק מונחים השאובים מהאידיאולוגיה הציונית לגווניה. הם משקפים שני זרמי עומק הנוגעים לסוגיות של זהות יהודית ובמאבק בין בתי המדרש המסורתיים ובין בתי המדרש החילונים על דמותה של מדינת ישראל.
חקלאים לקראת הקציר בשקיעה

לימוד תורה: לצמצם את המרחק אל אלוהים

אלוהים גדול מדי עבור האדם - אז איך אפשר להתקרב אליו? חז"ל מצאו דרך עוקפת: התחברות אל תלמידי החכמים הנושאים את התורה, חכמתו של האלוה המתגלה בעולם. מסה קצרה על לימוד תורה במסורת היהודית