האחים המוסלמים

מה מצב הדמוקרטיה במצרים?

סטודנט נעלם באופן מסתורי ורק גופתו נמצאת; מחוקקים קוראים להטיל עיצומים על אוניברסיטה ותנועות דתיות נתונות תחת דיכוי - האם…