email facebook google print twitter line background black loading small loading stars icon
Scroll to top

Top

דת ומדע


רבים סבורים כי המדע והדת נמצאים במלחמה תמידית, שעתים היא גלויה ועתים סמויה, אבל מדובר, בסופו של דבר, ב"משחק סכום אפס". אולי תופתעו לגלות כי דעה זו שגויה לחלוטין. ד"ר יקי מנשנפרוינד בוחן את התמורות וההשלכות של התנגשות הדת והמדע במהלך ההיסטוריה על תפישות האנושות והתנהלות החברה המודרנית