email facebook google print twitter line background black loading small loading stars icon
Scroll to top

Top

תבין איפה אתה חי

החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם במרכז האקדמי שלם מציג תכנית המשלבת את לימוד ההיסטוריה, התרבות והדת של האזור עם ניתוח אירועים פוליטיים בזמן אמת, תוך כדי התפתחותם. בסרטון זה ניתן להיווכח כמה חשובים הידע וההקשרים הרחבים כדי להבין את מציאות החיים במזרח התיכון.

בשתי שנות הלימוד הראשונות בחוג הראשי לומדים הסטודנטים את הקוראן, את החדית’ ואת המיסטיקנים האסלאמיים, וכן את ההיסטוריה המוקדמת של ארצות ערב, תורכיה, איראן ואפגניסטן.

במקביל, תכנית לימודי הערבית של שלם מבקשת להכשיר בוגרים המסוגלים לקרוא, לכתוב ולשוחח בשפה בעלת חשיבות עליונה לישראל ולעולם כולו.