זכאות לשימוש בשירותי הספרייה

 • זכאים לשאול ספרים ולהשתמש במאגרי המידע של הספרייה סטודנטים מן המניין וסגל העובדים (אקדמי ומנהלי) של המרכז האקדמי שלם.
 • בוגרים יוכלו להשתמש בחלק משירותי הספרייה בכפוף להפקדת פיקדון ובהתאם למדיניות השימוש בשירותי הספרייה על ידי בוגרים.
 • ההשאלה והשימוש במאגרים הם אישיים ואין להעבירם לאדם אחר.

תנאי השאלה ושימוש בספרים

 • קורא המעוניין לשאול ספר או להוציא פריט אחר מתחומי הספרייה, חייב לעשות זאת דרך דלפק ההשאלה.
 • לספרים שונים משכי השאלה שונים. משך ההשאלה של כל פריט מצוין בקטלוג ובכרטיס הקורא.
 • ספרים שמורים, ספרי יעץ וכתבי עת ניתנים לשימוש בספרייה בלבד.
 • הספרייה רשאית לשנות את משך תקופת ההשאלה ולבקש החזרה של ספר לפני תום המועד.
 • ניתן לבקש מצוות הספרייה להאריך את תקופת ההשאלה (בדלפק, בטלפון 02-5605530 או בדוא"ל library@shalem.ac.il). ההארכה תינתן בכפוף לשיקול הדעת של צוות הספרייה.

החזרת ספרים מושאלים

 • ספרים מושאלים יש להחזיר בתיבת ההחזרות הממוקמת בכניסה לספרייה.
 • קורא המאבד ספר או מחזירו פגום יחויב לשאת בהוצאות הרכישה עבור הפריט.
 • האחריות להחזרת הספרים חלה על הקורא ועליו לוודא שכרטיס הקורא שלו זוכה מההשאלה.
 • במקרים של הפרת התקנון רשאית הספרייה למנוע מהקורא לשאול ספרים נוספים, וכן באפשרותה להטיל קנסות נוספים בגין איחור בהחזרה או גרימת נזק לספר.

הזמנת ספרים מושאלים

 • סטודנט המעוניין בספר הנמצא ברשותו של קורא אחר יפנה את בקשתו לדלפק ההשאלה (בדלפק, בטלפון או בדוא"ל).
 • עם הגעתו של הספר המוזמן תישלח למזמין הודעה בדוא"ל והספר יישמר עבורו בדלפק למשך זמן מוגבל.

נוהל השאלה בין-ספרייתית

 • השירות מספק ספרים וכן מאמרים מתוך ספרים וכתבי עת שאינם נמצאים באוספים של הספרייה.

לשירות זה זכאים סטודנטים ואנשי סגל.

 • תהליך ההזמנה: המזמין ימסור לספרייה בקשה מפורטת בכתב הכוללת את פרטי הכותר (הספר או המאמר). צוות הספרייה יבצע את ההזמנה ועם הגעת הפריט לספריית שלם תישלח למזמין הודעה בדוא"ל.

זמן אספקה משוער: כ-14 ימי עבודה.

 • משך ההשאלה של הספרים הוא בהתאם לתקנון הספרייה המשאילה. יש להקפיד להחזיר את כל החומר השאול עד למועד ההחזרה שצוין. קורא שלא החזיר ספר כנדרש עלול לשלם קנס בהתאם לתנאי הספרייה המשאילה ותיחסם זכות ההשאלה שלו בספריית המרכז האקדמי שלם לזמן מוקצב. האחריות למעקב אחר תאריכי הזמנות, מצב הזמנות וכיו"ב, חלה על המזמין.

זכויות יוצרים

על פי חוק זכויות יוצרים, צילום או סריקה של חלק מהותי של יצירה שיש לגביה זכויות יוצרים טעון רשות של בעל הזכויות. מותר לצלם או לסרוק במסגרת "שימוש הוגן" למטרות כגון לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות או הוראה ובחינה במוסדות חינוך. כל המצלם/סורק/מעתיק בניגוד להוראות חוק זכויות יוצרים מפר את החוק.

אישור סיום לימודים

סטודנט המסיים את לימודיו יקבל אישור סיום לימודים רק לאחר שמילא טופס טיולים וקיבל אישור מהספרייה על סילוק כל חובותיו.

כללי התנהגות בספרייה

 • יש להישמע להוראות צוות הספרייה.
 • יש לשמור על השקט בחלל הספרייה ולהשתיק טלפונים ניידים.
 • הכניסה לספרייה והיציאה ממנה הן דרך הדלת הראשית בקומת הקרקע. הדלת בקומת הגלריה היא דלת ביטחון ומיועדת למקרי חירום בלבד.
 • אין לאכול בספרייה. שתייה מותרת בבקבוקים ובכוסות וספלים בעלי מכסה. אין להיכנס עם כוסות וספלים ללא מכסה.
 • ניתן להיכנס עם תיקים לספרייה, אך הספרייה אינה אחראית על חפציהם של המבקרים.
 • יש לשמור על רכוש הספרייה ולהקפיד על התנהגות נאותה.
 • עם תום העיון בספרים, יש להחזירם לעגלות הייעודיות לספרים שלא הושאלו (לא למדפים ולא לתיבת ההחזרות).