זכאות להשאלה

זכאים לשאול ספרים סטודנטים מן המניין וסגל העובדים (אקדמי ומנהלי) של המרכז האקדמי שלם.

ההשאלה תבוצע באמצעות כרטיס סטודנט או כרטיס עובד.

מכסת ספרים

סטודנט רשאי לשאול עד חמישה ספרים בו זמנית.

עובד סגל רשאי לשאול עד עשרה ספרים בו זמנית.

תנאי השאלה

תקופת ההשאלה תלויה בסוג הספר:

 • ספר רגיל ניתן להשאלה לחודש ימים.
 • ספר לימוד לקורס ניתן להשאלה לשלושה ימים. לספריות יש זכות להגביל השאלת ספר ל-24 שעות ע"פ הנסיבות.
 • עותק אחד מכל ספר המשמש כקריאת חובה בקורס יהיה שמור ולא ניתן להשאלה.
 • ספרים שמורים ניתנים לשימוש בספרייה בלבד.
 • ספרי יעץ וכתבי עת ניתנים לשימוש בספרייה בלבד.
 • ההשאלה הינה אישית ולא ניתן להעביר ספר לקורא אחר.

הארכת תקופת השאלה

 • הארכת תקופה של ספרים מושאלים מוגבלת לתקופה של 3 חודשים או עד להזמנתם על ידי קורא אחר.
 • הספרייה רשאית לשנות את משך תקופת ההשאלה ולבקש החזרה של ספר לפני תום המועד.

החזרת ספרים

 • יש להחזיר ספרים בדלפק ההשאלה.
 • האחריות להחזרת הספרים חלה על הקורא, ועליו לוודא שכרטיס הקורא שלו זוכה מהשאלה.
 • סטודנט המחזיר ספר באיחור – לאחר שקיבל 3  תזכורות – תימנע זכותו להשאלת ספרים.
 • למרכז נשמרת הזכות לקבוע מדיניות קנסות על איחורים ונזקים בספרייה.
 • קורא המאבד ספר או מחזירו פגום יחויב לשאת בהוצאות הרכישה עבור פריט זה.

הזמנת ספרים מושאלים

 • ספרים מושאלים ניתנים להזמנה באמצעות המערכת הממוחשבת של הספרייה (אל"ף).
 • הודעה אוטומטית תישלח למזמין עם הגעתו של הספר המוזמן.
 • הספר המוזמן ימתין למזמין בדלפק ההשאלה במשך 3 ימים.

נוהל השאלה בין ספרייתית

השירות מספק ספרים וכן מאמרים מתוך ספרים ומתוך כתבי עת שאינם נמצאים באוספים של הספרייה.

 • לשירות זה זכאים סטודנטים ואנשי סגל.
 • כל קורא רשאי להזמין עד 2 פריטים בשבוע. זמן אספקה משוער – תוך 14 ימי עבודה.
 • תהליך הזמנה: המזמין ימלא טופס ויעבירו לספרייה לביצוע ההזמנה. עם מילוי הטופס והגשתו לספרייה, צוות הספרייה ירשום את הסכום לתשלום על הטופס ויבצע את ההזמנה. המזמין יבצע את התשלום במחלקת כספים. באחריות המזמין להמציא לספרייה טופס חתום ע"י מחלקת כספים לפני קבלת הפריט המוזמן.
 • הודעה תשלח למזמין/ה בדואר אלקטרוני עם הגעת הספר או המאמר לספרייה.
 • משך ההשאלה של הספרים הוא בהתאם לתקנון הספרייה המשאילה.
 • יש להקפיד להחזיר את כל החומר השאול עד למועד ההחזרה שצוין. קורא שלא החזיר ספר כנדרש, תחסם זכות ההשאלה שלו בספריית המרכז האקדמי שלם לזמן מוגבל.
 • האחריות למעקב אחר תאריכי הזמנות, מצב הזמנות וכיו"ב, חלה על המזמין.
עלות הזמנת ספר 15 ש"ח
עלות הזמנת מאמר 15 ש"ח + 5 ש"ח לכל 10 עמודים

זכויות יוצרים

על פי הוראות חוק זכויות יוצרים אסור בהחלט לצלם חלק ניכר מתוך יצירות שקיימות לגביהן זכויות יוצרים ללא קבלת רשות מבעלי הזכויות, פרט לצילומים במסגרת טיפול הוגן ביצירה לשם לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה או תמצית עיתונאית – וזאת רק במידה הדרושה לצורך אותה מטרה לבד.

אישור סיום לימודים

סטודנט המסיים את לימודיו יקבל אישור סיום לימודים רק לאחר שמילא טופס טיולים וקיבל אישור מהספרייה על סילוק כל חובותיו.

כללי התנהגות בספרייה

 • יש להישמע להוראות צוות הספרייה
 • יש לשמור על השקט בחלל הספרייה מלבד בחדרי הקבוצות
 • יש להשתיק טלפונים ניידים בכניסה לספרייה
 • אין להכניס לספרייה כל מזון ומשקה מלבד מים
 • יש לשמור על רכוש הספרייה