התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית

קריאה בזוהר

הזוהר, ספר הספרים של הקבלה, הינו היצירה הקבלית החשובה ביותר בימי הביניים. יצירה זו הינה מקור קבלי חשוב לעצמו ובה בעת מעיין נובע ממנו שתו מקובלים מיום חיבורו ואילך. מטרתו העיקרית של הקורס תהיה להכיר את שפתו של הזוהר, את עולמו הרעיוני והמיתי, ואת לשונו הסימבולית וסגנונותיו הייחודיים, ולהקנות ללומד יכולת התמצאות ראשונית בספרות הזוהרית. במהלך הקורס נלמד להאזין לרבדים הספרותיים, המיסטיים והמיתיים שבזוהר, נכיר את החוגים הקבליים שמתוכם או בזיקה אליהם צמח, נבין את השפעתו על התפתחות הקבלה בדורו ובדורות מאוחרים יותר ונתוודע לשיח המחקרי הער אודות ספרות הזוהר.

לסילבוס המלא