התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית

קאנט והגל

הקורס מבקש להתמקד בשני ההוגים המרכזיים שעיצבו במידה רבה את הפילוסופיה של המאה 19 והמאה 20, עמנואל קאנט וג.פ.ו הגל. הראשון פתח תקופה ובמובנים מסוימים האחר סגר אותה. אבל חשוב יותר, המעבר בין קאנט להגל מציין את אחד הרגעים החשובים בהיסטוריה של הפילוסופיה בו להיסטוריה ולזמן ההיסטורי יש תפקיד מכריע. אנחנו נבחן את ניצניו של רעיון זה כפי שהם מופיעים בהגותו של קאנט ואיך הם מפותחים לכדי תורה שלמה במשנתו של הגל.

לסילבוס המלא