התכנית ללימודים הומניסטיים

מחשבת המערב I: מבוא לפילוסופיה יוונית

שיעורים אלה יקנו לסטודנט מבט פנורמי של התפתחות המחשבה המערבית בתחילת דרכה ביוון, בדגש על עקרונות היסוד של ניסיון והתנסות, קריטריונים לאישור והפרכה, שקלא וטריא מדעיים וכיו״ב. מסגרת השיעורים הבנויה על ציר היסטורי תקנה לתלמידים את הצמתים העיקריים של החשיבה הפילוסופית על תכניה והתשובות שניתנו במהלך ההיסטוריה לשאלות הקרדינליות של האדם. שאלות אלה כוללות את ראשיתו של העולם, אופן התנהגותו של העולם, מקומו של האדם בעולם זה ותכליתו.

קורס זה נע על ציר היסטורי ובוחן את התפתחות החשיבה המערבית ביוון העתיקה החל משלהי המאה השישית לפנה״ס ועד לסוף המאה הרביעית לפנה״ס. ציר ההתפתחות הוא המטפיזיקה והאתיקה. בין השאר ידונו סוגיות קוסמולוגיות של מבנה העולם והחוקיות שבו כמו גם שאלת אושרו של האדם והקהילה. בין ההוגים הבולטים אנו מונים את הפרה-סוקרטים, אפלטון ואריסטו.

לסילבוס המלא