התכנית ללימודים הומניסטיים

יסודות הכתיבה העיונית והאקדמית

כתיבה היא כלי יעיל למסירה של רעיונות קיימים, אך גם לגילוים של רעיונות חדשים. לכן, הכנת עבודות היא אחד משיאי הלימודים באקדמיה. זוהי המסגרת שבה תוכלו לבטא את עצמכם, לברר האם הבנתם את החומר ולגלות האם אתם מסוגלים ליישמו. מטרת הקורס היא לשפר את סגנונכם, ולסייע לכם לכתוב בצורה מרתקת, משכנעת, בהירה ותמציתית. בשיעורים יילמדו המרכיבים ההכרחיים של החיבור האקדמי: קריאה אקטיבית וביקורתית, חיפוש מקורות, מציאת נושא, ניסוח שאלת מחקר, בניית טיעון, נימוקים, התמודדות עם טענות יריבות, מבוא, סיכום וכן כללים טכניים של הצגת ציטוטים ומראי מקום.

לסילבוס המלא