התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית

הגות יהודית מודרנית

מטרת הקורס היא להתוודע, באופן בלתי אמצעי, להגות היהודית במאה העשרים, ובד בבד להעמיק ברקע ההיסטורי להתפתחותה. מתוך מגוון רחב של הוגי דעות מזרמים רעיוניים שונים שפעלו באותה תקופה נתמקד בארבעה: הרב אברהם יצחק הכהן קוק (1935-1865), פרנץ רוזנצווייג (1929-1886), אליעזר ברקוביץ (1992-1908) ועמנואל לוינס (1995-1906). רוזנצווייג ולוינס היו קשורים, איש-איש בדרכו, לזרם הפילוסופיה הקונטיננטלית, והרבנים קוק וברקוביץ מייצגים גישות שונות במפגש שבין הלכה לפילוסופיה.

מתוך עיון ביצירותיהם של הוגים אלה נבקש להכיר את ההגות היהודית המודרנית ולאתר בה את רשמיהם של האירועים ההיסטוריים ושל רוח התקופה.