ד"ר אורית אבנרי

התכנית ללימודים הומניסטיים
אורית אבנרי

ד"ר אורית אבנרי היא חוקרת מקרא. היא עמיתת מחקר במכון שלום הרטמן ודיקנית הסטודנטים של המרכז האקדמי שלם, שם היא מלמדת בתכנית ללימודים הומניסטיים.

ד"ר אבנרי בעלת תואר דוקטור בחקר המקרא מאוניברסיטת בר-אילן. בעבר הייתה עמיתת מחקר בבית מורשה. עיקר מחקרה עוסק בניתוח ספרותי אינטרטקסטואלי של המקרא. ספרה "עומדות על הסף" עוסק בסוגיית האחרוּת והזרוּת במגילות אסתר ורות.

פרסומים נבחרים:

עומדות על הסף: אחרות וזרות במגילות אסתר ורות, סדרת יהדויות, מכון שלום הרטמן (כתר, 2013).