אלעד ארצי

התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • המזרח התיכון היום
 • ערבית פלשתינית מדוברת

פרופ' עפרה בנג'ו

התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • כורדים ומיעוטים אחרים במזרח התיכון

ד"ר דניאל גורדיס

סגן נשיא בכיר ועמית בכיר על שם קורת, ראש החוג ללימודים הומניסטיים
התכנית ללימודים הומניסטיים
 • אתגרים ושסעים בחברה הישראלית

ד"ר ליאון יעקובוביץ'-עפרון

התכנית ללימודים הומניסטיים
 • מבוא לתולדות המערב והמזרח התיכון I
 • מבוא לתולדות המערב והמזרח התיכון II

ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק

התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • הכל כלול: טורקיה המודרנית מאתאטורק ועד ארדואן

פרופ' אסא כשר

התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
 • מוסר ואתיקה
 • נושאים בפילוסופיה אנליטית

ד"ר מיכל לוי

התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • ערבית פעילה
 • סוגות אסלאמיות קלאסיות II: סירה, תאריך, אדב

פרופ' יוסף צ' ליברזון

התכנית ללימודים הומניסטיים, התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
 • מחשבת המערב I: מבוא לפילוסופיה יוונית
 • ממשיכיהם של אפלטון ושל אריסטו בעולם ההלניסטי
 • קריאה באפלטון

ד"ר יצחק ליפשיץ

התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
 • מבוא לסוגיות בהלכה
 • מחשבה פוליטית במסורת היהודית

ד"ר ערן לרמן

התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • הסכסוך הישראלי-ערבי: בשדה הקרב ובמערכה המדינית
 • פוליטיקה ואידיאולוגיה במצרים המודרנית
 • המדיניות האמריקאית במזרח התיכון

ד"ר מיכל סגל

התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
 • מבוא לתולדות האמנות
 • פילוסופיה של ההיסטוריה
 • קאנט והגל

פרופ' אדם סילברסטיין

התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • תולדות המזרח התיכון I: ממחמד ועד נפילת העבאסים

ד"ר תמר עילם גינדין

התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • פרסית למתחילים
 • פרסית למתקדמים
 • איראן: היסטוריה ותרבות

ד"ר אסף ענברי

התכנית ללימודים הומניסטיים
 • מחשבה יהודית IV: הגות ציונית
 • ספרות עברית מיל"ג עד אלתרמן

פרופ' יוחנן פרידמן

התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • רעיונות מרכזיים בתקופות הג'אהליה והאסלאם הקדום: טקסטים ערביים קלאסיים
 • סוגות אסלאמיות קלאסיות I: קראן, חדית', פקה
 • יהדות, נצרות ודתות אחרות בראי האסלאם

פרופ' מנחם קלנר

ראש התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
 • ריבוי הקולות של היהדות

אנני קנטר בן-הלל

מנהלת מערך לימודי אנגלית
התכנית ללימודים הומניסטיים
 • אנגלית - הסיפור הקצר
 • אנגלית - מתקדמים א'
 • אנגלית - תרגום ספרותי
 • כתיבה לדוברי אנגלית

ד"ר מרטין קרמר

ראש התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • המזרח התיכון במשנתו של ברנרד לואיס
 • היסטוריה מודרנית: טורקיה וארצות הליבה של העולם הערבי

ד"ר אפרת רם-טיקטין

התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
 • מחשבת המערב III: מבוא לפילוסופיה חדשה
 • תיאוריות של צדק חברתי

ד"ר נעמה שלום

התכנית ללימודים הומניסטיים
 • חיבורי יסוד בתרבות הודו הקלאסית: מבריאת העולם ועד להבנה עצמית גואלת