email facebook google print twitter line background black loading small loading stars icon
Scroll to top

Top

זיארה איננה רשת אופנה ספרדית

זיארה איננה רשת אופנה ספרדית

אלא עליה לרגל שעולים מוסלמים לאתרים שאינם הכעבה במכה. מילולית, פירוש המילה זיארה הוא 'ביקור' או 'מקום פגישה', ועל אף שהיא נפוצה במיוחד בקרב השיעים, היא איננה מקובלת בקרב הסונים ואף נחשבת בעיני רבים ככפירה.
אתרי הזיארה מסמלים ציונים בחייו של הנביא מוחמד ודמויות חשובות אחרות באסלאם. האתרים השונים כוללים מסגדים, קברים, ומקומות שבהם התרחשו קרבות מפורסמים. ביניהם מצוי, למשל, 'מסגד הנביא' באל-מדינה סעודיה, שנבנה על ידי מוחמד ובו הוא נקבר, כמו גם הח'ליפים אבו בכר הראשון ועמר בן אל-ח'טאב השני. בישראל אתר הזיארה המרכזי הוא מסגד אל-אקצה בירושלים, שעל פי האמונה המוסלמית ממנו עלה מוחמד השמימה, וכן כיפת הסלע הסמוכה.