שמונה וחצי

היום לפני – והפעם: פדריקו פליני נולד

"הגבול בין הממשי לבין הדמיוני מהווה את ממלכתו של האומן"