מעפילים

היום לפני: והפעם – טביעת הפאטריה

ב-25.11.1940 טבעה אניית הגירוש פאטריה מול נמל חיפה