מדינת היהודים

הכנסת

המדינה היהודית: הצדקה עקרונית ודמותה הרצויה

"בְּאֵין חָזוֹן יִפָּרַע עָם". מה ההצדקה המוסרית של עם ישראל לחיות בארץ ישראל? מה המשמעות של "הזכות להגדרה עצמית"? פרופ' רות גביזון הציפה את השאלות שמעלה חוק הלאום, כבר לפני יותר מ 15 שנה.
דגל ישראל מתנופף על רקע נוף מדברי

עוד לא מאוחר להציל את הציונות

בראשית ימיה של המדינה שלטה דוקטרינת כור ההיתוך הבן-גוריונית בסדר היום התרבותי של ישראל. בכל הזמן שחלף מאז, עמדה דוקטרינת הרב-תרבותיות ההרצליאנית מן הצד, מבוישת וממתינה. הגיע הזמן להשיב אותה למרכז הבמה