email facebook google print twitter line background black loading small loading stars icon
Scroll to top

Top

מכתב מבית-הכלא העירוני של בירמינגהם

לפני 54 שנים, מרטין לותר קינג כתב את המכתב המכונן הזה. בשנים שלאחר-מכן, המכתב לא איבד מכוחו להנחיל השראה לאמריקנים, ואוהבי החופש בכל מקום.
מכתב מבית-הכלא העירוני של בירמינגהם

אחים יקרים לכהונה, בעוד אני כלוא כאן בבית הכלא העירוני של ברמינגהם, הגיע לידי גילוי הדעת שפרסמתם לא מכבר ובו נאמר כי פעולותינו הנוכחיות נעשו "שלא בחכמה ולא בעתן. " רק לעתים רחוקות, אם בכלל, אני משתהה להשיב למבקרי עבודתי ודעותיי . לו ניסיתי לענות על כל דברי הביקורת המגיעים אל שולחני, לא היו המזכירות שלי פנויות במשך היום כמעט לשום דבר אחר, ואני לא הייתי מתפנה לעבודה קונסטרוקטיבית. אך הואיל ונראה לי שאתם אנשים החדורים רצון טוב באמת, ושהשגותיכם מובעות בכנות, רוצה הייתי להשיב על גילוי הדעת שלכם בלשון שאני מקווה שתהיה סבלנית ושקולה .

נדמה לי שעלי לנמק מפני מה אני נמצא בברמינגהם, שהרי התרשמתם מן הטענה בדבר "כניסתם של אנשים מבחוץ".

אני נמצא בברמינגהם מפני שאי הצדק נמצא כאן. יתר על כן , ידוע לי שקיימת זיקה הדדית בין כל הקהילות והמדינות . אין אני יכול לשבת באפס מעשה באטלאנטה ולא לחשוש למה שקורה בברמינגהם . אי צדק במקום כלשהו מעמיד בסכנה את הצדק באשר הוא שם . לכודים אנו ברשת של הדדיות שאין מנוס ממנה , צרורים אנו בצרור אחד של גורל . כל המשפיע במישרים עליך משפיע בעקיפין על הכל . לעולם לא נוכל עוד להרשות לעצמנו לכלכל את הרעיון הקרתני המצומצם על "תעמלן מבחוץ"...

ציטוט מרטין לותר קינג

"למעלה מ 340 שנה אנו מחכים לזכויותינו החוקתיות, שהן גם מתת אלוה ממעל. אומות אסיה ואפריקה מתקרבות במהירות של מטוס סילון אל המטרה של עצמאות מדינית, ואילו אנחנו עודנו זוחלים בקצב של סוס וכרכרה אל השגת ספל קפה ליד דלפק של מסעדה. אני משער שאלה שמעולם לא חשו במדקרות החיצים של הפרדה גזעית קל להם לומר", חכו. "אבל לאחר שראיתם המוני אספסוף מרושעים עושים לינץ' באמותיכם ובאבותיכם ואין מוחה בידם, ומטביעים את אחיותיכם ואחיכם כנוח עליהם הרוח; לאחר שראיתם שוטרים שפעי שנאה שאינם חוששים לעונש, כשהם מחרפים ומגדפים את אחיכם ואחיותיכם השחורים, בועטים בהם, מתעללים בהם, ואפילו הורגים בהם; לאחר שראית איך רוב רובם של עשרים מיליוני אחיך הכושים נמקים בכלוב מחניק של עוני בתוך חברה של שפע; לאחר שמצאת פתאום והנה דבקה לשונך לחכך, ודבריך לעו בנסותך להסביר לבתך בת השש מדוע אינה יכולה ללכת לגן השעשועים הציבורי שעתה זה ניתן לו פרסום בטלוויזיה, ואתה רואה דמעות נקוות בעיניה הקטנות כשהיא שומעת שלילדים צבעונים אסורה הכניסה ל"עיר הבידור," ואתה רואה איך ענני הנחיתות המדכאים מתחילים להיקשר באופק הקטן של השגתה השכלית, ואיך אישיותה הקטנה מתחילה להתעקם עם שהיא מפתחת בבלי הדעת מרירות כלפי הלבנים; לאחר שאתה נאלץ להמציא תירוץ לבנך בן החמש, השואל בפאתוס צובט לב :"אבא, מדוע הלבנים מתייחסים לצבעונים בנבזות שכזאת;"? לאחר שאתה יוצא במכוניתך למסע על פני הארץ, ומדי לילה בלילה אתה מוצא לנחוץ להידחק לפינות כלי רכבך כדי לישון שם מפני ששום מלון דרכים אינו מוכן לקבלך; לאחר שדבר יום ביומו אתה מושפל למראה שלטים מעצבנים שעליהם כתוב "לבנים" ו- "צבעונים;" כאשר שמך הראשון הופך להיות "כושי" ושמך האמצעי הופך להיות "נער" (ואחת היא בן כמה אתה) ושם משפחתך הופך להיות "ג'ון," וכאשר לעולם אין רעייתך ואמך זוכות בתואר המכובד "גברת;" לאחר שאתה מוטרד ביום ומבועת בלילה מחמת העובדה שאתה כושי, החי תדיר בעמידה על ראשי בהונותיו ולעולם לא יידע אל נכון מה יילד יום, וכשאתה רדוף פחדים פנימיים וטינות חיצוניות; לאחר שאתה נלחם בלי הרף בתחושה מנוונת של היותך "לא איש;" או אז תבין מדוע אנו מתקשים לחכות. מגיע הזמן שבו ייכשל כוח הסבל, ואנשים שוב אינם משלימים עם כך שיטילו אותם לתוך תהום של אי צדק שבה יימלא שחור עלטה של ייאוש מאכל. אני מקווה, רבותי, שתוכלו להבין כי קוצר רוחנו הוא לגיטימי ובלתי נמנע.

אתם מביעים חרדה רבה משום שאנו מוכנים להפר חוקים. אין ספק שזו דאגה לגיטימית. מאחר שאנו שוקדים כל כך להשפיע על הבריות לציית לפסיקתו של בית המשפט העליון מ- 1954, שהוציאה את ההפרדה בבתי הספר הציבוריים אל מחוץ לחוק, הרי זה באמת מוזר ופרדוקסאלי למצוא שאנו מפירים חוקים ביודעין. יש ויש מקום לשאול, "איך אתם יכולים להטיף להפרת חוקים מסוימים ולציות לחוקים אחרים"? התשובה טמונה בעובדה שקיימים שני סוגים של חוקים: יש חוקים צודקים ויש חוקים בלתי צודקים. אני נוטה להסכים עם אוגוסטינוס הקדוש, שאמר כי "חוק בלתי צודק איננו חוק כלל."

ובכן, מה ההבדל בין השניים? איך אפשר לקבוע מתי חוק הוא צודק או בלתי צודק? חוק צודק הוא דין מעשה אדם העולה בקנה אחד עם החוק המוסרי או האלוהי. חוק בלתי צודק הוא דין שאינו מתיישב עם החוק המוסרי. אם נאמר זאת בלשונו של תומאס הקדוש איש אקווינה, חוק בלתי צודק הוא חוק אנושי שאין לו שורשים בחוק הנצחי והטבעי. כל חוק המרומם את אישיותו של האדם הוא צודק. כל חוק המשפיל את אישיותו של האדם הוא בלתי צודק. כל החוקים הכתובים של הפרדת הגזעים הם חוקי עוול מפני שהפרדת הגזעים מעקמת את הנפש ומחבלת באישיות...

בכמה מקרים החוק צודק לכאורה ובלתי צודק בהפעלתו. למשל, ביום שישי אסרו אותי באשמת השתתפות בתהלוכה בלי רישיון. והנה, אין כל רע בתקנה המחייבת קבלת רישיון לתהלוכה, אבל כאשר מנצלים את התקנה כדי לשמר את ההפרדה הגזעית ולמנוע מאזרחים את הזכות המגיעה להם לפי התיקון הראשון בחוקה להתכנס בשקט ולמחות בשקט, הרי היא נעשית בלתי צודקת .

ודאי, סוג זה של מרי אזרחי אין בו כל חידוש. הוא התבטא בצורה נשגבה בסירובם של שדרך , מישך ועבד נגו לציית לחוקיו של נבוכדנצר , מפני שדגלו בחוק מוסרי נעלה יותר . ביטוי עילאי נתנו לו הנוצרים הראשונים שמוכנים היו לעמוד מול אריות רעבים וחבלי הייסורים של חטיבת עצים , בטרם יקבלו את מרותם של כמה חוקי עוול של קיסרות רומא . במידה ידועה , החופש האקדמי קיים בימינו מפני שסוקראטס קיים את המרי האזרחי הלכה למעשה .

קינג הבן נואם בשיקגו

חלום בשחור לבן. ד"ר מרטין לותר קינג הבן נואם בשיקגו

לעולם לא נוכל לשכוח שכל מה שעשה היטלר בגרמניה היה "חוקי" וכל מה שעשו לוחמי חופש הונגרים בהונגריה היה "בלתי חוקי." בגרמניה של היטלר היה זה "בלתי חוקי" לתת עזר ועידוד ליהודי. אבל אני בטוח שאילו חייתי בגרמניה בעת ההיא הייתי עוזר לאחי היהודים ומעודדם אף על פי שהיה בכך משום עבירה על החוק. אני סבור שאילו חייתי כיום בארץ קומוניסטית, שבה מדכאים אי אלה עקרונות היקרים לאמונה הנוצרית, הייתי מטיף בגלוי להפרת החוקים האלה המנוגדים לדת...

אינני חושש לתוצאת המאבק שלנו בברמינגהם, גם אם אין הבריות יורדים עכשיו לסוף מנעלנו. אנו נשיג את המטרה של החופש בברמינגהם ובכל רחבי הארץ, כי מטרתה של אמריקה היא החופש. כל כמה שאנו מבוזים ועשוקים, גורלנו קשור בגורלה של אמריקה. עוד קודם שיעלו האבות עולי הרגל לחוף פלימות, היינו כאן. עוד קודם שירשום קולמוסו של ג' פרסון על דפי ההיסטוריה את המילים רבות ההוד של מגילת העצמאות, היינו כאן... אם לא יכלו גילויי האכזריות הנוראים מהביע של העבדות לעצור אותנו, ההתנגדות שבה אנו נתקלים עכשיו ודאי לא תצליח. אנו נכבוש את חירותנו מפני שהמורשת המקודשת של אומתנו ורצונו הנצחי של האלוהים גלומים בדרישותינו המהדהדות....

מעולם עוד לא כתבתי מכתב ארוך שכזה (או שמא עלי לומר ספר.)? אני חושש שהוא ארוך עד כדי כך שלא תקדישו לו את זמנכם היקר. יהי לבכם סמוך ובטוח שקצר היה בהרבה אילו כתבתי משולחן כתיבה נוח, אבל מה עוד ימצא אדם לעשות, כשימים על ימים הוא שרוי לבדו במונוטוניות המשמימה של תא כלא צר, חוץ מאשר לכתוב מכתבים ארוכים, לחשוב מחשבות מוזרות, ולשאת תפילות ארוכות?

אם אמרתי במכתב הזה משהו המפריז על האמת ומורה על קוצר רוח מוגזם, הריני מבקש את סליחתכם. אם אמרתי במכתב הזה משהו הממעיט מן האמת והמורה על כך ששוב אין בי סבלנות לכל שהוא פחות מן האחווה, הנני מבקש את סליחתו של אלוהים.

שלכם למען מאבק השלום והאחווה , מרטין לותר קינג הבן.

 

מתעניינים בתואר שנותן לכם השכלה רחבה?
הירשמו לתואר ראשון במרכז האקדמי שלם.
מלאו את הטופס ונציג מחלקת גיוס סטודנטים ייצור אתכם קשר בהקדם.