email facebook google print twitter line background black loading small loading stars icon
Scroll to top

Top

מבצע 'צוק איתן': צו המוסר או חוש הישרדות?

האם ישראל נוהגת באורח מוסרי בפעולתה נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה? האם יש למדינה הצדקה מוסרית לבצע פעילות צבאית כנגד מדינה אחרת, בהקשר מסוים של היחסים ביניהן? מה ראוי לעשות לנוכח קבוצה של בני אדם הכוללת גם טרוריסטים המאיימים על שלומם של ישראלים וגם אזרחי אויב שאינם מסכנים איש?

פרופ' אסא כשר מנסה לענות על שאלות אלו, ועל רבות אחרות, בהרצאה במרכז האקדמי שלם.

משך ההרצאה כשעה. לגרסה כתובה של ההרצאה ניתן ללחוץ כאן.