email facebook google print twitter line background black loading small loading stars icon
Scroll to top

Top

פט איננו שמו של צומת בירושלים

פט איננו שמו של צומת בירושלים

אלא מצב בשחמט שבו השחקן שתורו לשחק אינו יכול לבצע אף מסע חוקי, אך אינו נמצא באיום של שח. במקרה כזה נקבעת תוצאת תיקו.
לעתים קרובות, הפט (או בעברית כפת) הוא האפשרות היחידה לשחקן העומד להפסיד למלט את עצמו ממצב של 'מט', ומאידך הוא מהווה איום על השחקן העומד לנצח.
עד המאה ה-19 היו חוקים שונים בארצות שונות בנוגע למהלך, לעתים הוכרז ניצחון לצד שהצליח להגיע לפט, לעתים הפסד, ולעתים תיקו. בארצות נוספות נקבע כי השחקן הנמצא בפט הפסיד את תורו, ובמקומות אחרים אסרו על השחקן לשחק מסע המוביל לפט.