email facebook google print twitter line background black loading small loading stars icon
Scroll to top

Top

עשׂוּרא איננו כינוי למשתתפת בתכנית מציאות

עשׂוּרא איננו כינוי למשתתפת בתכנית מציאות

אלא היום העשירי בחודש הראשון שבלוח השנה המוסלמי. אצל הסונים הוא נחשב ליום בעל משמעות דתית ומאמינים אדוקים במיוחד צמים בו, ואילו בקרב הפלג השיעי הוא נחשב יום אבל על מותו של חוסיין, נכד הנביא מוחמד. יש מפרשני האסלאם הקושרים את צום העשוראא לצום יום הכיפורים הנהוג במסורת היהודית.
במהלך היום מקיימים השיעים תהלוכות אבל רבות משתתפים, ורבים מבין המאמינים מצליפים בעצמם לאות כאב. התהלוכות וביטויי האבל המוחצנים גורמים פעמים רבות לעימותים בין פלגים סונים ושיעים, בעיקר במקומות בהם שתי העדות מתקיימות זו לצד זו.