email facebook google print twitter line background black loading small loading stars icon
Scroll to top

Top

היום לפני

היום לפני - והפעם: נפוליאון מוכתר כקיסר צרפת

היום לפני - והפעם: נפוליאון מוכתר כקיסר צרפת

נפוליאון בּוֹנַפַּרטֶה, הוא נפוליאון הראשון, נולד בקורסיקה ב-1769, שירת כקצין תותחנים בצבא הצרפתי והתקדם עד לדרגת מפקד הצבא.

בשנת 1799 תפס נפוליאון את השלטון בצרפת בהפיכה צבאית, וב-2.12.1804 הכתיר את עצמו רשמית ל"קיסר צרפת", בברכת האפיפיור. עם זאת, הקפיד נפוליאון להניח בעצמו את הכתר על ראשו, כדי לא ליצור אפילו מראית עין של תלות בנציג הדת.

נפוליאון מוכתר כקיסר צרפת

בשיא שלטונו הוביל נפוליאון את צרפת לשליטה ברוב מערב ומרכז אירופה, אך פעל גם מחוץ לאירופה. כך, למשל, ערך נפוליאון מסע למצרים ולארץ ישראל בשנים 1798–1799. לאחר כיבוש מצרים, כבש נפוליאון את עזה, רמלה, יפו וחיפה, אך המצור בן החודשיים שהטיל על עכו כשל, והוא חזר לצרפת ללא שסיים את מלאכת כיבוש ארץ ישראל.

מזכרות מנפוליאון

עם זאת, תקופת שהותו של נפוליאון במצרים ובארץ ישראל השאירה לאנושות מזכרות חשובות:

  1. גילוי אבן הרוזטה, שבאמצעותה פענח שמפוליון, 23 שנים לאחר מכן, את כתב החרטומים.
  2. שרטוט מפת ז'קוטן, ששורטטה על ידי הקרטוגרף פייר ז'קוטן בפקודת נפוליאון וכוללת 47 מפות, שש מתוכן מתארות חלקים מארץ ישראל, והן המפות הטופוגרפיות הראשונות של הארץ ששורטטו בהתבסס על מכשירי מדידה.
  3. תחילת שימוש בפד גזה: במהלך הניסיונות לבלום את מגיפת הדבר שפשטה בצבא נפוליאון בעת שהותו ביפו, רופאו של צבא נפוליאון, המנתח דומיניק ז'אן לארה, החל לעשות שימוש בפד חבישה שארוג באופן שאינו נדבק לפצע פתוח. הפד נקרא על שם העיר עזה, שהייתה המקור לייצור הבד.

על אף שהיה מצביא מבריק שפיתח טקטיקות צבאיות חדשניות, לבסוף הובס נפוליאון בקרב ווטרלו ונשלח לגלות באי סנט הלנה, שם מת בגיל 52.