email facebook google print twitter line background black loading small loading stars icon
Scroll to top

Top

היום לפני

היום לפני: והפעם - טביעת הפאטריה

ב-25.11.1940 טבעה אניית הגירוש פאטריה מול נמל חיפה
היום לפני: והפעם - טביעת הפאטריה

טעות חישוב שיבשה הכול.

האונייה פאטריה ("מולדת" בלטינית) הייתה אוניית גירוש בריטית שריכזה 1,903 מעפילים במטרה לגרשם מחיפה לאי מאוריציוס. אנשי "ההגנה", באישורו של משה שרת, החליטו לעכב את הגירוש על ידי פעירת חור קטן בדופן האונייה. מאיר (מונהי) מרדור, לימים מנכ"ל רפא"ל הראשון, עלה לפאטריה במסווה של טכנאי לתיקון תנורים והכניס לתוכה פצצה במשקל קילו אחד, שהוטמנה על הדופן.

ב-25.11.1940 בשעות הבוקר הופעלה הפצצה, לאחר שרוב המעפילים הוזהרו מראש והתכוננו לקפוץ למים. אלא שבפועל הנזק לדופן הספינה היה גדול בהרבה מהמשוער, ובתוך כ-15 דקות הספינה נטתה על צידה וטבעה. מספר הנספים בטביעה הפאטריה נשאר בגדר תעלומה; המספרים נעים בין 250 ל-300 מעפילים ושני שוטרים בריטים. ניצולי הפאטריה הורשו להישאר בארץ, תוך ניכוי מספרם ממספר הסרטיפיקטים שנועדו ליישוב באותה שנה.

אם תרצו לפגוש את הפאטריה, תוכלו לעשות זאת במוזיאון ההעפלה וחיל הים, שבו מוצג חלק מדופן האונייה, או להלך ברחוב פאטריה בחיפה, המנציח את הפרשה.