email facebook google print twitter line background black loading small loading stars icon
Scroll to top

Top

היום לפני

היום לפני: והפעם – הקרב על הסום

18.11 - סיום הקרב על הסום, אחד מהקרבות הגדולים במלחמת העולם הראשונה
היום לפני: והפעם – הקרב על הסום

ב-18.11.1916 הסתיים אחד הקרבות הגדולים במלחמת העולם הראשונה: הקרב על הסום. קרב זה נודע לשמצה כמתקפה חסרת סיכוי של מדינות ההסכמה על קווי הביצור הגרמניים במחוז סום שבצרפת, וגם כקרב הראשון בהיסטוריה שבו השתתפו טנקים.

תוצאות הקרב עבור מדינות ההסכמה לא היו מרשימות: התקדמות של פחות מעשרה קילומטרים. המחיר של הישג מוגבל זה בלתי נתפס: יותר ממיליון נפגעים לשני הצדדים. עם זאת, יש היסטוריונים הגורסים כי לקרב היו השלכות היקפיות שסייעו לניצחון של מדינות ההסכמה על גרמניה בסוף המלחמה.

בקרב על הסום השתתפו שני אישים מוכרים: הגנרל אדמונד אלנבי, שכשנה לאחר מכן יכבוש את ארץ ישראל ויצעד אל תוך ירושלים, וחייל גרמני אחד שנפצע מרסיס פגז ברגלו, ולימים יצית את מלחמת העולם השנייה – אדולף היטלר.