email facebook google print twitter line background black loading small loading stars icon
Scroll to top

Top

היבריס איננה מכונית עם שני מנועים

היבריס איננה מכונית עם שני מנועים

אלא רגש של יהירות ואדישות הגורם לתבוסה. מקורו של הביטוי ביוון העתיקה, שם היה מובנו שונה מעט והתייחס לפגיעה בוטה בזכויות הזולת.
באתונה של התקופה הקלאסית ההיבריס לא היה רק מידה מגונה, אלא פשע של ממש ובכללו עבירות של תקיפה, הונאה וגניבה. אריסטו כתב ב'רטוריקה' כי ההיבריס "הוא עשייתם של דברים או אמירתם במטרה להשפיל את מושאם, לא לשם רווח כלשהו לאומרם, אלא לשם סיפוק עצמי בלבד".