email facebook google print twitter line background black loading small loading stars icon
Scroll to top

Top

אנטיפס זה לא ירקות קלויים שמגישים לפני ארוחת ערב

אנטיפס זה לא ירקות קלויים שמגישים לפני ארוחת ערב

אלא אחד מבניו של המלך הורדוס, שלאחר מות אביו שלט באזור הגליל ועבר-הירדן. תקופת שלטונו של הורדוס אנטיפס (קודם ל-20 לפנה"ס-39 לספירה) נמשכה 43 שנים, יותר מכל שליט אחר מבניו של הורדוס. כאביו הורדוס ביקש לבצר את מעמדו כשליט ובנאי, ולכן שיקם ובנה שלוש ערים, ביניהן העיר טבריה, שנבנתה לכבוד הקיסר טיבריוס.
התאהבותו של אנטיפס בהרודיס אשת אחיו ונישואיו לה המיטו אסון על ממלכתו. התנאי שאותו הציבה הרודיס לנישואין היה כי על אנטיפס לגרש את אשתו הקודמת פצאלה, בתו של חארתת מלך הנבטים, מה שהיווה עילה למלחמה מצדו. הנישואין הלא חוקיים גם עוררו עליו את זעמו של הציבור היהודי, ולחוסר הפופולריות שלו בציבור תרמה גם הוצאתו להורג של יוחנן המטביל, שהיה נערץ על אנשי האזור. אנטיפס הודח על ידי הקיסר הרומי גַיוס קליגולה - שחשד בו כי הוא זומם למרוד בו - הוגלה לגאליה ושם מת.