התכנית ללימודים הומניסטיים, התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
 • מחשבה יהודית III: ההגות היהודית בימי הביניים
 • קריאה במורה נבוכים לרמב"ם
התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • המזרח התיכון היום
 • ערבית פלשתינית מדוברת
התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • כורדים ומיעוטים אחרים במזרח התיכון
התכנית ללימודים הומניסטיים
 • ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
סגן נשיא בכיר ועמית בכיר על שם קורת, ראש החוג ללימודים הומניסטיים
התכנית ללימודים הומניסטיים
 • אתגרים ושסעים בחברה הישראלית
התכנית ללימודים הומניסטיים
 • יסודות הכתיבה העיונית והאקדמית
התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • רפורמיזם ופונדמנטליזם אסלאמי בעת החדשה
 • כלכלת המזרח התיכון בעת החדשה
התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • ירושלים לדורותיה לפי מקורות מוסלמים
התכנית ללימודים הומניסטיים
 • מבוא לתולדות המערב והמזרח התיכון I
 • מבוא לתולדות המערב והמזרח התיכון II
התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
 • מוסר ואתיקה
 • נושאים בפילוסופיה אנליטית
התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • ערבית פעילה
 • סוגות אסלאמיות קלאסיות II: סירה, תאריך, אדב
התכנית ללימודים הומניסטיים, התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
 • מחשבת המערב I: מבוא לפילוסופיה יוונית
 • ממשיכיהם של אפלטון ושל אריסטו בעולם ההלניסטי
 • קריאה באפלטון
התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
 • מבוא לסוגיות בהלכה
 • מחשבה פוליטית במסורת היהודית
התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • הסכסוך הישראלי-ערבי: בשדה הקרב ובמערכה המדינית
 • פוליטיקה ואידיאולוגיה במצרים המודרנית
 • המדיניות האמריקאית במזרח התיכון
התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • תולדות המזרח התיכון I: ממחמד ועד נפילת העבאסים
התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • פרסית למתחילים
 • פרסית למתקדמים
 • איראן: היסטוריה ותרבות
התכנית ללימודים הומניסטיים
 • מחשבה יהודית IV: הגות ציונית
 • ספרות עברית מיל"ג עד אלתרמן
התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • רעיונות מרכזיים בתקופות הג'אהליה והאסלאם הקדום: טקסטים ערביים קלאסיים
 • סוגות אסלאמיות קלאסיות I: קראן, חדית', פקה
 • יהדות, נצרות ודתות אחרות בראי האסלאם
ראש התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
 • ריבוי הקולות של היהדות
נשיא
התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
 • המזרח התיכון במשנתו של ברנרד לואיס
 • היסטוריה מודרנית: טורקיה וארצות הליבה של העולם הערבי
התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית
 • מחשבת המערב III: מבוא לפילוסופיה חדשה
 • תיאוריות של צדק חברתי
התכנית ללימודים הומניסטיים
 • חיבורי יסוד בתרבות הודו הקלאסית: מבריאת העולם ועד להבנה עצמית גואלת