דיקנט הסטודנטים

צוות הדיקנט

זכויות הסטודנט (חוק)

כרטיס סטודנט

מלגות

שבוע אוריינטציה

מנהל אקדמי

אזור אישי

מערכת שעות שנה א' סמסטר א'

מערכת שעות שנה ב' סמסטר א'

מערכת שעות שנה ג' סמסטר א'

מערכת שעות שנה ד' סמסטר א'
(כללי)

מערכת שעות שנה ד' סמסטר א'
(מזרח התיכון והאסלאם)

לוח שנה אקדמי

לו"ז שבוע אוריינטציה תשע"ז

גישה מרחוק למאגרי מידע

דיווח נוכחות

שירותים לסטודנטים

מועדון סטודנטים

ארוניות אישיות

ספורט ופנאי

שירותי מחשוב

הסעדה

שירות פסיכולוגי

לקויות למידה

מרכז כתיבה

אזור מתחם מלגת הדיור (קובץ PDF)

ספריה

אודות הספריה

תקנון הספריה

 

נהלים, תקנונים ומידע כללי

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון רישום וקבלה

תקנון שכר לימוד ומלגות

תקנון לימודים ובחינות

תקנון למניעת הטרדה מינית (עברית)

תקנון למניעת הטרדה מינית (ערבית)

נוהל ערעור ציון מטלה ו/או בחינה

מדיניות מילואים

כללים להתאמות לסטודנטיות בהריון, בטיפולי פוריות, בתהליכי אימוץ, אומנה ולאחר לידה

תקנון אקדמי

דף מידע בנושא קידום הוגנות מגדרית

טפסים

טופס ערעור על ציון מטלה ו/או בחינה

טופס בקשת פטור מקורסים

טופס בקשה להיעדרות חריגה