אזרחות
אנגלית
הבעה עברית
היסטוריה/תע"י
מתמטיקה
ספרות
תנ"ך
  + + הוסף מקצוע

הערות:

מקצועות בחירה ייכללו בחישוב הממוצע המשוקלל רק אם הם משפרים את הציון.