ימי אוריינטציה לתלמידי שנה א' יום רביעי 23/10/19 כד' תשרי
יום חמישי 24/10/19 כה תשרי
יום שישי 25/10/19 כו תשרי
ימי אוריינטציה בערבית
לתלמידי אמ"ת שנה ב'
יום רביעי 23/10/19 כד' תשרי
יום חמישי 24/10/19 כה תשרי
סמסטר א' פתיחת שנת הלימודים יום ראשון 27/10/2019 כח' תשרי
חופשת חנוכה יום ראשון 29/12/19 א' טבת
יום שני 30/12/19 ב' טבת
יום אחרון ללימודים
סמסטר א
יום שני 27/1/20 א' שבט
תקופת מבחנים והגשת עבודות שנה א' מיום שלישי 28/1/2020 ב' שבט
עד יום חמישי 27/2/2020 ב' אדר
לימודי ערבית - שנה א'
לכלל הסטודנטים
מיום ראשון 1/3/2020 ה' אדר
עד יום שני 2/3/2020 ו' אדר )כולל(
שנה ב'-ד' מיום שלישי
28/1/2020 ב' שבט
עד יום שני 2/3/2020 ו' אדר
מועדי ב' מיום ראשון 23/2/2020 כח שבט עד יום חמישי 5/3/2020 ט' אדר
סמסטר ב' פתיחת סמסטר ב' יום שלישי 3/3/2020 ז' אדר
תענית אסתר הלימודים יסתיימו ב-14:30 יום שני 9/3/2020 יג' אדר
חופשת פורים יום שלישי 10/3/2020 יד' אדר
יום רביעי 11/3/2020 טו אדר
חופשת פסח מיום ראשון 5/4/2020 יא ניסן עד יום חמישי 16/4/2020 כב ניסן
כנס שלם למדיניות יום ראשון 31/5/20 ח' סיוון תש"פ
ערב יום הזיכרון הלימודים יסתיימו ב-14:30 יום שני 27/4/2020 ג' אייר
יום הזיכרון ויום העצמאות יום שלישי 28/4/2020 ד' אייר
יום רביעי 29/4/2020 ה' אייר
יום הסטודנט יום חמישי 21/5/2020 כז' אייר
ערב חג שבועות יום חמישי 28/5/2020 ה סיוון
יום אחרון ללימודים
סמסטר ב
יום שני 29/6/2020 ז' תמוז
מבחנים והגשת עבודות סמסטר ב' תקופת מבחנים והגשת עבודות מיום שלישי 30/6/2020 ח' תמוז עד יום ו' 31/7/2020 י' אב בשעה 16:00
מועדי ב' מיום חמישי 23/7/2020 ב' אב עד יום רביעי 29/7/2020 ח' אב
סמסטר קיץ תוכנית קיץ באנגלית לשנה א' מיום ראשון 2/8/2020 יב' אב עד יום ה' 27/8/2020 ז' אלול
תוכנית קיץ בערבית לשנה ב'- חובה
לשנה ג'- רשות לתלמידי ערבית מדוברת.
מיום ראשון 2/8/2020 יב' אב עד יום חמישי 20/8/2020 ל' אב