ימי אוריינטציה

ימי אוריינטציה, שנה א' יום שלישי-חמישי, ל' תשרי- ב' חשוון, 9-11/10/18
ימי אוריינטציה בערבית, שנה ב' יומי שני, רביעי, חמישי, כט תשרי, א'-ב' חשוון, 8, 10-11/10/18

סמסטר א'

פתיחת שנת הלימודים יום ראשון, ה' בחשוון, 14/10/2018
בחירות מוניציפליות
לא יתקיימו לימודים
יום שלישי, כא' בחשון, 30/10/18
חופשת חנוכה יום ראשון-שני, א'-ב' טבת, 9-10/12/2018
סיום סמסטר א' יום שלישי, ט' בשבט, 15/1/2019

תקופת מבחנים והגשת עבודות

שנה א' יום שלישי-שלישי, י' שבט- ז' אדר א',
16/1/19-12/2/19.
שנה ב'-ד' יום שלישי-חמישי, י' שבט –ט' אדר א',
16/1/19-14/2/19
מועדי ב' יום ראשון-חמישי, ה'- ט' אדר א', 10-14/2/2019
לימודי ערבית - שנה א' יום רביעי-חמישי, ח'-ט' אדר א', 13-14/2/2019

סמסטר ב'

פתיחת סמסטר ב' יום ראשון, יב' אדר א', 17/2/2019
תענית אסתר
הלימודים יסתיימו 15:00
יום רביעי , יג' אדר ב', 20/3/2019
חופשת פורים יום חמישי, יד' אדר ב', 21/3/2019
בחירות כלליות לכנסת יום שלישי, ד' בניסן, 9/4/2019
חופשת פסח יום שלישי-שישי, יא'-כא' בניסן, 16-26/4/2019
ערב יום הזיכרון
הלימודים יסתיימו ב 15:00
יום שלישי, ב' באייר, 7/5/2019
יום הזיכרון ויום העצמאות ימים רביעי- חמישי, ג'-ד' באייר, 8-9/5/2019
יום הסטודנט יום שני, כט' באייר, 3/6/2019
סיום סמסטר ב' יום שלישי, א' בסיוון , 4/6/2019
תקופת מבחנים והגשת עבודות יום רביעי-חמישי, ב' סיון- ח' תמוז, 5/6-11/7
מועדי ב' יום ראשון-חמישי, ד' תמוז- ח' תמוז, 7-11/7/19

סמסטר קיץ

אנגלית לשנה א' יום רביעי-חמישי, י"ד תמוז - ט"ו תמוז, 18/7-17/719
יום שני-שלישי, י"ט תמוז - י"ב אב, 22/7/19-13/8/19
יז' בתמוז (צום נדחה משבת)
לא יתקיימו לימודים
יום ראשון יח' תמוז, 21/7/19 
ערבית לשנה ב'- חובה
ערבית לשנה ג'- רשות
יום ראשון-חמישי, יא' תמוז- כט' תמוז, 14/7-1/8