מרכז שלם: להבטיח דיון אינטלקטואלי חופשי, רציני ומעמיק

המרכז האקדמי שלם צמח מתוך מרכז שלם, מכון מחקר וחינוך שנוסד בירושלים בשנת 1994 בידי אקדמאים, אישי ציבור ופילנתרופים מישראל ומהתפוצות, במטרה לחזק את היסודות האינטלקטואליים הנחוצים לשגשוג מדינת ישראל והעם היהודי.

מאז היווסדו פיעמה במרכז שלם האמונה כי יש לרעיונות תפקיד מרכזי בעיצוב דרכן של קהילות, אומות ותרבויות. דרכו של המרכז ביטאה מחויבות עמוקה למסורת המחשבה המערבית ולמורשת ישראל, והתאפיינה ברוח של העזה, יצירתיות ונכונות להתחדשות. פעילות המרכז כוונה להבטחת דיון אינטלקטואלי חופשי, רציני ומעמיק, מתוך אמונה ששיח זה הוא תנאי הכרחי לביסוס חברה פתוחה וסובלנית, וכמו כן לשימורם ולטיפוחם של נכסי התרבות האוניברסליים והפרטיקולריים המקנים למדינת ישראל את צביונה הייחודי.

מרכז שלם שימש חממה לפעילות מחקרית וחינוכית ענפה. עבודתם של חוקרי המרכז, ובהם אנשי אקדמיה בכירים וגם מלומדים צעירים ומבטיחים, התמקדה בפיתוח רעיונות מקוריים ובחשיפת ממצאים שבכוחם להרחיב ולהעמיק את ההבנה בשורה של תחומים: הגות יהודית וציונית, פילוסופיה כללית, מחשבה דמוקרטית, מדיניות חברתית וכלכלית, ההיסטוריה של עם ישראל, משפט וחוקה, אסטרטגיה וארכיאולוגיה. עם העמיתים הבכירים שפעלו במסגרת מרכז שלם ניתן למנות את ההיסטוריון ד"ר מיכאל אורן, הארכיאולוגית ד"ר אילת מזר, חוקר מחשבת ישראל פרופ' יוסף דן, הכלכלנים פרופ' דוד לב-הרי ופרופ' עומר מואב, ומלומדים רבים נוספים.

מיזמים נוספים קמים: מהוצאת שלם ועד תכנית לאמנות המדינה

מאמציו של מרכז שלם לקדם את העניין האקדמי והציבורי בתחומים אלו התאפיינו מיומו הראשון בדגש על בהירות ונגישות, בד בבד עם הקפדה על אמות מידה גבוהות של איכות. החתירה למצוינות אינטלקטואלית ניכרה בכל פעילויות המרכז ובמיוחד בספינת הדגל שלו, הממשיכה לפעול גם כיום – הוצאת המרכז האקדמי שלם.

כמוסד חינוכי, מרכז שלם יזם והוציא לפועל לאורך השנים מגוון תכניות: תכניות עמיתים ארוכות טווח לחוקרים בכירים ולפוסט-דוקטורנטים מתחומי הרוח והחברה מישראל ומהעולם; תכנית העשרה ייחודית לסטודנטים לתואר ראשון ושני; ותכניות ליווי והעשרה לראשי מכינות קדם-צבאיות מצד אחד ולתלמידי תיכון מצד שני.

בשנים 2010–2005 הפעיל המרכז את התכנית לאמנות המדינה, תכנית העשרה לסטודנטים לתואר ראשון ושני, שמטרתה הרחבת אופקיהם של הסטודנטים הלומדים במסגרות חוגיות-התמחותיות באוניברסיטאות. רבים מהמרצים העתידיים במרכז האקדמי שלם לימדו בתכנית שזכתה לשבחים רבים מפי יותר מחמש מאות הסטודנטים שהשתתפו בה במהלך השנים.

בשנים 2011-2014 פעלה תכנית בני משה, תכנית למידה ומפגש ייחודית המיועדת לשכבת המנהיגות הצעירה של המכינות הקדם-צבאיות. במסגרת התכנית נפגשו כ-15 ראשי מכינות ליום שבועי של למידה והרחבת אופקים, של שיתוף בידע ושל פיתוח יזמות חדשות.

בשנת 2009 החל מרכז שלם בהליך הקמתו של מוסד אקדמי המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), שבו יעסקו הסטודנטים באבני היסוד של המסורת המערבית והיהודית. בשנת 2013 נפתח המחזור הראשון במרכז האקדמי שלם. לאחר יותר מ-15 שנים של מחקר, לימוד וחינוך, ניתן לראות בצעד זה התפתחות טבעית והגשמת חזון בעת ובעונה אחת.