התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית

תיאוריות של צדק חברתי

בקיץ 2011 יצא העם אל הרחובות בדרישה לצדק חברתי. המחאה הציבורית הרחבה החלה ממספר טענות ממוקדות יותר: מחיר של מוצרי מזון בסיסיים ("מחאת הקוטג'"), עלות הפעוטונים ומסגרת הטיפול והחינוך לתינוקות וילדים רכים ("מחאת העגלות"), ומחירי הדיור (השכרה ורכישת בתים על ידי זוגות צעירים). האם פיקוח על מוצרי מזון בסיסיים הוא סוגיה של צדק חברתי? האם נדרשת מעורבות ממשלתית ברגולציה על מחירי הדיור והשכירות? שאלות אלו ואחרות עוסקות באופן שבו נטלים ורווחים מחולקים בין אזרחי המדינה. אופן החלוקה משקף במידה רבה את ערכי היסוד של החברה ואת המדרג היחסי שלהם.

תיאוריות של צדק חברתי מבקשות לתאר את ההסדרים החברתיים המאפיינים חברה צודקת. בכך הן נדרשות לספק מענה לשתי שאלות מרכזיות: א. מהי צורת החלוקה הצודקת של משאבי החברה? ב. כיצד יש לזהות את היחידים שאותם מנגנוני הצדק מבקשים לפצות? במסגרת הקורס נדון בתיאוריות צדק שונות. נפתח עם "צדק כהוגנות" של ג'ון רולס ונסקור חלק מהתיאוריות שפותחו בתגובה לתיאוריה שהציע.

לסילבוס המלא