התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית

ריבוי הקולות של היהדות

"שני יהודים -- שלוש דעות"; פתגם זה מתאר את עם ישראל לדורותיו. מתוך שלל הויכוחים האלו (פרושים\צדוקים\קנאים\איסיים בבית שני; קביעת הקנון\ מגילות מדבר יהודה וספרים חיצונים אחרים; חז"ל והמיסטיקה היהודית הקדומה; רבנים\קראים; תומכי הפילוסופיה\מתנגדיה; פילוסופיה\קבלה; חידוש\שמרנות; חסידות\מתנגדות; זרמים דתיים ביהדות בת זמננו; גוונים של ציונים ואנטי-ציונים; דרדאים ומתנגדיהם בתימן ובראש העין; ניו-אייג'; פמניזם; וכו'), נתמקד בשלושה:

1)       האם היהדות היא בעיקר תופעה אוניברסליסטית או פרטיקולריסטית? נבדוק את הנושא הזה דרך שאלה ספציפית: האם סתם בני אדם לא יהודים שווים במהותם ליהודים? (6 שבועות)

2)       טיבם של ימות המשיח והמחלוקות סביב משיחיות וציונות (3 שבועות)

3)       פלורליזם דתי ביהדות בת-זמננו (3 שבועות)

לסילבוס המלא