התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית

פילוסופיה של הדת

מהי דת? מה המשותף לדתות רבות מרחבי העולם שאינן חולקות פרקטיקות דתיות, מושאי פולחן, אמונות ודעות? האם ישנה דת אוניברסאלית? האם דת מוגדרת לפי אמונה או פרקטיקה? האם יש להסביר את הדת במושגיה שלה או במושגים חיצוניים לה?

בחלקו הראשון של הקורס יוצגו הגישות הקלאסיות המרכזיות בחקר הדת ככלל: פנומנולוגיה, ניתוח פונקציונאלי, ניתוח סוציולוגי ואנתרופולוגי, בניסיון לחדד את ייחודיות הגישה האקדמית לדת ואת מערכת היחסים הבעייתית בין הדת לבין הפילוסופיה.

בחלקו השני של הקורס יידונו נושאים יסודיים בדת כמו אמונה ותפילה, מהותם ותפקודם במסגרות הדתיות. בחלקו השלישי של הקורס נעסוק בהתפתחויות של הדת בעידן המודרני, ביקורות חילוניות ודתיות על הדת והשינויים הדתיים שהוצעו בידי הוגים שונים. עוד יידונו ייצוגים של דת ותיאולוגיה בתרבות העכשווית.

לסילבוס המלא