התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית

פילוסופיה קונטיננטלית

מטרת הקורס להכיר לסטודנטים את מסורת החשיבה הקונטיננטלית על זרמיה המגוונים, מתוך שימת דגש על האופן שבו מסורת זו התפתחה מתוך הפילוסופית המערבית ומתכתבת עמה. מה המשותף לזרמים השונים בפילוסופיה הקונטיננטלית? מה מייחד אותה ומבדיל אותה מהפילוסופיה האנליטית? מה יחסה להיסטוריה של הפילוסופיה? ומהם יתרונותיה וחסרונותיה, ביחס לפרויקטים פילוסופיים קלאסיים יותר? בקורס נעיין מקרוב בכמה מהדמויות הראשיות (ניטשה, הוסרל, היידגר, סארטר ופוקו) ובזרמים העיקריים של הפילוסופיה הקונטיננטלית (פנומנולוגיה, אקזיסטנציאליזם, הגות ביקורתית), ונלמד, בהתבסס על הידע הפילוסופי שהסטודנטים רכשו בקורסים בפילוסופיה עד כה, את סוג השאלות ואופן ההתפלספות שמאפיינים את הפילוסופיה הקונטיננטלית.

לסילבוס המלא