התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית

מחשבה פוליטית במסורת היהודית

צ'ארלס טיילור בספרו עידן החילון (A Secular Age) מתאר את התמורות של ההשקפה הדתית בציוויליזציה המערבית. אם עד העת החדשה, אמונה באלוהים הייתה הנחה שכמעט מקובלת על הכול, בעת החדשה, האמונה באל היא השקפה אחת מיני רבות, ומתחרה עם אחרות בשוק הדעות. אחד מן המאפיינים הבולטים של התמורה הזו הוא הצדקת המציאות הפוליטית בטיעונים תיאולוגיים. ההשקפה הדתית מתקיימת בעיקר במרחב הפרטי ופינתה את מקומה מן המרחב הציבורי. זיקה בין התיאולוגי והפוליטי מתקיימת בעיקר כמודל תיאורטי (כמו למשל אצל קרל שמיט בספרו תיאולוגיה פוליטית) ולא עוד כתיאולוגיה פוליטית מהותית. מאפיין מיוחד של התיאוריה הפוליטית היהודית של ימי הביניים הוא מעמדה המשפטי.

בקורס ייבחנו היסודות התיאולוגיים והמשפטיים של התיאוריה הפוליטית היהודית, הן מן הבחינה התיאורטית, הן מן הבחינה ההיסטורית. הדיון יתמקד בתפיסות פוליטיות בימי הביניים, בהתפתחות התיאוריה הפוליטית באשכנז ותיאוריות פוליטיות מחצי האי האיברי מן המאה העשירית ועד המאה השלוש עשרה.

לסילבוס המלא