התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית

מבוא לקבלה

מרצה: צחי וייס

הספרות הקבלית הופיעה לראשונה על בימת ההיסטוריה בשלהי המאה השתים-עשרה לספירה. ספרות זו ממשיכה במידה רבה את הספרות המיסטית היהודית מהעת העתיקה המאוחרת ובה בעת מבשרת על מגמות חדשות שהרקע ההיסטורי והמחשבתי לחלקן אינו ברור. לקורס זה שלוש מטרות מרכזיות:

א. להכיר את דרך התפתחותה ההיסטורית של הספרות הקבלית בפרט והספרות היהודית המיסטית בכלל;

ב. לערוך היכרות ראשונית עם חיבורים מרכזיים של ספרות הקבלה;

ג. לפרוס פריסה תמטית של נושאים עקרוניים ומושגים בסיסיים החוזרים ונידונים בספרות הקבלית ובספרות היהודית המיסטית.

לסילבוס המלא