ספרי המופת

עבור מי שרוצה לראות את כל העולם, להכיר את כל התרבויות ולהיפגש עם כל השפות, אין מקום טוב יותר להיות בו מאשר על כתפיהם של ענקים, בחברת הספרים הגדולים של האנושות

הלימודים במרכז האקדמי שלם כוללים קריאה נרחבת בספרי מופת, הספרים הגדולים שעיצבו את הציביליזציה ואת התרבות שלנו. מתוך דיאלוג עם חכמת העבר הסטודנטים לומדים על המציאות – וכיצד לשנות אותה; מקשיבים למסורת – אך מותחים ביקורת; יורשים רעיונות – אך יוצרים מחשבות חדשות.

הסטודנטים בשלם קוראים יצירות בשלל תחומים: הגות (מאפלטון ועד ויטגנשטיין) וספרות (מהומרוס ועד בורחס), מוזיקה (ממוצרט ועד הביטלס) ואמנות הפלסטית (מציורי האדם הקדמון ועד אמנות פוסט-מודרנית). במקביל הסטודנטים נפגשים עם הטקסטים המכוננים של היהדות: מן המקרא, התלמוד והמדרש דרך הגות ימי הביניים וספרות הקבלה, מכתבי ההשכלה ועד הציונות והספרות העברית בת זמננו.

לבסוף, נלמדים קורסים בתרבות האסלאם והמזרח הרחוק, קורסי מבוא למדעים המדויקים (חשיבה כמותית, ביולוגיה ופיזיקה), וכן קורסים בכלכלה ובמדעי החברה. זו הדרך שבה אנו בונים חברת לומדים וקהילה אינטלקטואלית, שתמשיך ותשפיע על הסטודנטים בהמשך דרכם, על השיח האקדמי ועל החיים הציבוריים בישראל.

רוצים להתחיל לטעום מספרות המופת שתלמדו בקורסים שלנו? גללו למטה והתחילו להכיר חלק מההוגים המרכזיים שאת ספריהם נלמד.

x
ורגיליוס
x
אייזיק ניוטון
x
ברוך שפינוזה
"
סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם"
x
הומרוס
האודיסאה
"
הלב בקרבו נבח כמו כלבה הניצבת על גוריה הרכים"
נלמד בקורסים הבאים:
x
רנה דקארט
טאו טה צ'ינג (ספר הדאו)
"
הדימוי העצמי / הופך להיות / הגורל של החיים"
x
אוריפידס
מדאה
"
בבוא האהבה בסערה, לא כבוד ותהילה תמיד לבני אדם תביא בכנפיה; אך אם לאיטה צועדת, אין כמוה נעימה."
נלמד בקורסים הבאים:
x
אפלטון
המדינה (הפוליטיאה)
"
אם לא יהיה אחד משניים... או שהפילוסופים ימלכו במדינות, או שהנקראים עכשיו מלכים יעסקו בפילוסופיה עיסוק כן... לא יתכן שום קץ, גלאוקון חביבי, לפורענויות שבמדינות."
x
אריסטו
אתיקה
"
כל אומנות וכל סוגיית מחקר, וכן כל עשייה ועיסוק, חזקה עליהם שהם שואפים לטוב"
x
אוקלידס
היסודות
נלמד בקורסים הבאים:
x
בהגאוואד גיטה
"
האדם, אמונתו היא לפי מהותו [...]. האדם נעשה מאמונה. אכן, אמונתו היא מהותו"
נלמד בקורסים הבאים:
x
יוסף בן-מתתיהו
נגד אפיון
"
מחוקקנו לא שם את לבו אף לאחד מדרכי הממשל האלה, רק צוה לנו 'ממשלת אלהים'"
x
הברית החדשה
"
אַשְׁרֵי עֲנִיֵּי הָרוּחַ, כִּי לָהֶם מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם"
נלמד בקורסים הבאים:
x
התלמוד הבבלי
"
תלמוד גדול [ממעשה], שהתלמוד מביא לידי מעשה"
נלמד בקורסים הבאים:
x
גאורג וילהלם פרידריך הגל
אנאדות
"
גם יופיו של צבע פשוט הוא. הוא נוצר על ידי הדמות והכנעת החושך שבחומר בפני האור הלא גשמי"
x
הקוראן
"
אותך נעבוד ולישועתך נקווה; נחנו באורח מישרים "
x
סעדיה גאון
אמונות ודעות
"
אין אומתינו אומה אלא בתורותיה"
x
ספר הזוהר
"
אוי לאותו אדם שאומר שהתורה באה להראות סיפורים בלבד ומילים של הדיוטות... אלא כל דברי התורה דברים נעלים הם וסודות עליונים... ועל כן אותם סיפורי התורה - לבוש התורה הם. מי שחושב שאותו לבוש הוא התורה ממש ולא דבר אחר, תיפח רוחו"
x
רמב"ם
דעותיהם של אנשי העיר המעולה
"
האושר [הוא] שנפשו של האדם מגיעה לשלמות קיום כזו שאינה זקוקה עוד לחומר לשם קיומה"
x
ר' יהודה הלוי
ספר מאמר ההכרעה וקביעת הקשר שבין הדת והפילוסופיה
"
אין ענינה של הפילוסופיה אלא עיון בדברים הנמצאים כמלמדים על (קיומו ומהותו של) היוצר"
x
ג'ובאני בוקאצ'ו
הכוזרי
"
כי ירושלים אמנם תיבנה כשיכספו בני ישראל לה תכלית הכסף עד שיחוננו אבניה ועפרה"
x
מיגל דה סרוואנטס
אקדמות למדע ההיסטוריה
"
התאגדותם החברתית של בני-האדם הכרחית היא למין האנושי; אילולא היא, לא היתה מציאותם של בני-האדם מושלמת, ולא היה מתגשם רצונו של אלוהים שהעולם יהיה מיושב בני-אדם ושהם יהיו נציגיו עלי אדמות."
x
ג'ובאני בוקאצ'ו
דקאמרון
"
מידה אנושית היא לרחם על נשברי הלב; ואם אכן יאה מידת הרחמים לכל אחד ואחד, הרי ביתר שאת היא נדרשת ממי שכבר נזקק ביום מן הימים לעידוד וגם מצא אותו בזולתו"
נלמד בקורסים הבאים:
x
מיגל דה סרוואנטס
הרפתקאות דון קיחוטה
"
לא טחנות רוח, כי ענקים לפנינו"
נלמד בקורסים הבאים:
x
ברוך שפינוזה
x
תומאס מאן
המדע החדש
"
אורחות החיים [האנושיים, התבוניים] טבועים בחותם המחויבות, ונלמדים מתוך שימת דגש בחובות האזרחיות"
x
ניקולו מקיאוולי
"
להיות תמים בעבודתו יתברך עבודה תמה, ללמוד בכל יום שיעור מוסר הן רב הן מעט. ולראות תמיד לדבֵּק את עצמו במידות טובות והנהגות ישרות"
x
וויליאם שקספיר
המלך ליר
"
וזאת היא ההתייפייפות המופלאה של העולם, שכאשר למזל שלנו יש בחילה – בדרך כלל מפני שזללנו יותר מדי – אנחנו מאשימים באסונות שלנו את השמש, הירח והכוכבים"
נלמד בקורסים הבאים:
x
תומס הובס
עושר האומות
"
אין אנו מצפים לחסדם של הקצב, מבשל השכר או האופה; דאגתם לעצמם היא המקנה לנו את סעודותינו. אינני פונים לרגשות אנוש שבהם, אלא לאהבת עצמם, ולעולם אין אנו דנים עמם בצרכינו שלנו, אלא בטובות ההנאה שלהם"
x
עמנואל קאנט
התניא
"
והדעת הוא מלשון 'והאדם ידע את חוה' והוא לשון התקשרות והתחברות"
x
דנטה אליגיירי
ביקורת התבונה הטהורה
"
החוק הפרגמטי מייעץ את שיש לעשות, אם ברצוננו לזכות באושר, והחוק המוסרי מצווה כיצד עלינו לנהוג, שנהא ראויים לאושר"
x
דיוויד יום
מסכת על טבע האדם
"
לעולם אין לך להתיאש מלעשות נפשות להנחה משונה שבמשונות, ובלבד שכשרונך יעמוד לך לתאר אותה בצבעים מרהיבים. אין נוחלים את הנצחון בעזרת החיילים המזויינים, התוקפים את האויב בחנית ובחרב, אלא בעזרת המחצצרים, המתופפים והמנגנים של הצבא"
נלמד בקורסים הבאים:
x
ג'יין אוסטן
גאווה ודעה קדומה
"
אמת המקובלת על כולם היא שרווק בעל רכוש גדול מן הסתם חש מחסור ברעיה"
נלמד בקורסים הבאים:
x
ג'ון סטיוארט מיל
פאוסט
"
אם פעם נסק הדמיון אל על / וחתר להשיג את פסגת השלמות, / היום יסתפק במועט, ומוטל / עם שברי ספינותיו על סלעי המציאות"
x
מרקס ואנגלס
על החירות
"
המטרה היחידה שלמענה מותר לבריות, הן כיחידים הן כקיבוץ, להגביל את חופש הפעולה של מי מתוכם היא ההגנה העצמית; התכלית היחידה אשר לשמה מותר בדין להשתמש בכוח כפייה כלפי איש הנמנה עם החברה התרבותית היא מניעת נזק לאחרים"
x
ז'אן ז'אק רוסו
המניפסט הקומוניסטי
"
רוח מהלכת על פני אירופה – רוחה של המהפכה"
x
פיודור דוסטויבסקי
האחים קרמאזוב
"
שלוות הנפש, ואפילו המוות, יקרים ללב האדם יותר מחירות הבחירה... אכן, אין לך דבר הקוסם לאדם יותר מחירות המצפון שלו, אבל אין לו גם עינוי קשה מזה"
נלמד בקורסים הבאים:
x
פרנץ קפקא
על פרשת דרכים
"
כי אחד הוא העם בכל דורותיו, והאישים ההולכים ובאים בכל דור אינם אלא כאותם החלקים הקטנים בגוף החי, ההולכים ומתחדשים בכל יום, מבלי לשנות במאומה תכונת האחדות הכללית של הגוף כולו"
x
הראי"ה קוק
הטירה
"
'מי אתה?' שאל קול מצווה... 'אני המודד של הרוזן', אמר ק. וביקש ללמד כך זכות על עצמו לפני זה הבלתי-נראה עדיין. 'הו, הרי זה המודד', אמר קול אישה ומיד נשתררה דממת-מוות. 'את מכירה אותי?' שאל ק. 'ודאי', השיב אותו הקול בקצרה. העובדה שהכירו את ק. לא נתפרשה לזכותו, כנראה"
x
זיגמונד פרויד
שירים
"
אחרי מותי סִפדו ככה לי... היה איש וראו איננו עוד ושירת חייו באמצע נפסקה. עוד שיר מזמור אחד היה לו והנה אבד המזמור לעד"
x
ש"י עגנון
אורות
"
אני רואה בו דוגמה ומופת למיסטיקאי יהודי גדול כפי שתופעה זו באה לידי ביטוי בשלושת הכרכים של הספר 'אורות הקודש' שהניח לברכה לנו. זהו ספר סתום וזר מכמה בחינות, תערובת מופלאה של מחשבה שיש עימה הגיון פנימי ושל הרהורים, שיותר משיש בהם מחשבה יש בהם השתפכות הלב המתעוררת ומתחדשת מדי פעם בפעם ומאחורי כל זה זעזוע מיסטי עמוק (גרשם שלום)"
x
ז'אק דרידה
מבוא לפסיכואנליזה
"
מנין לנו, בעצם, ידיעת משמעותם של סמלי-חלום? ... אנו יודעים אותה ממקורות שונים מאוד זה מזה, מתוך סיפורי המעשיות והמיתוסים, מתוך המהתלות והבדיחות, מתוך הפולקלור, היינו מתוך ידיעת המנהגים, הפתגמים והשירים של העמים, מתוך שימוש הלשון הפיוטי והרגיל"
x
רחל בלובשטיין
עידו ועינם
"
כל שאינו ענין לחקירה משמש להם [למלומדים] פולקלור. וכי את תורתנו הקדושה לא עשו ענין לחקירה או לפולקלור. אנשים חיים חיים של תורה ומוסרים נפשם על מסורת אבות, באים להם החוקרים ועושים את התורה חקירות ומסורת אבות פולקלור"
x
וירג׳יניה וולף
תורת היחסות
"
לפעמים אני שואל את עצמי: כיצד זה קרה, שדווקא אני גיליתי את תורת היחסות? לדעתי סיבת הדבר טמונה בכך, שאדם מבוגר נורמלי לא יתחיל לחשוב על בעיות מרחב-זמן. הוא מניח שהבין אותן מזמן, בילדותו. אני, לעומת זאת, התפתחתי מבחינה אינטלקטואלית באיטיות כזאת, שרק בגיל מבוגר התחלתי לחשוב על מרחק וזמן. ברור, שחדרתי לבעיות אלה עמוק יותר מאשר אותם אנשים שהתפתחו באופן נורמלי בילדותם"
x
מישל פוקו
מבחר שירים
"
קַח אֶת יָדִי בִּשְׁתֵּי יָדַיִם טוֹבוֹת, בִּלְטִיפַת אַחִים. שְׁנֵינוּ יָדַעְנוּ: הָאֳנִיָּה הַטְּרוּפָה לֹא תַגִּיעַ לְחוֹף מִבְטַחִים"
נלמד בקורסים הבאים:
x
מרטין בובר
אל המגדלור
"
הכל הולך ומתרפט מקיץ לקיץ. המחצלת דוהה; הטפט מתקלף. כבר אי-אפשר לנחש שהפרחים המודפסים עליו הם ורדים"
נלמד בקורסים הבאים:
x
בנימין זאב הרצל
הזכות הטבעית וההיסטוריה
"
האדם אינו יכול להגיע לשלמותו אלא בחברה, או ביתר דיוק בחברה האזרחית"
x
עמנואל לוינס
בפרדס החסידות
"
תנועות השואפות להתחדשות החברה סבורות על-פי-רוב שיש לעקור מן השורש את הסדר המצוי של הדברים; דרכן להעמיד לעומת הקיים, שנסתאב עליהם, יצור מחשבתי-רצוני, השונה ביסודו מן הראשון. לא כן התנועות הדתיות, שמגמתן התחדשות הנשמה"
x
ברנארד לואיס
חקירות פילוסופיות
"
המשמעות של מילה היא השימוש בה בלשון"
x
אחד העם
המין השני
"
הקונפליקט הזה הוא שמציין במיוחד את מצבה של האישה המשוחררת. היא מסרבת להגביל את עצמה לתפקידה כנקבה, משום שהיא איננה מוכנה להסכים לעיוות; אבל זה יהיה עיוות גם במקרה שהיא תדחה את מיניותה"
נלמד בקורסים הבאים:
x
מקס ובר
עיונים באסלאם
"
בעייתנו, והיא מחמירה מיום ליום, איננה להגדיר את הדת, אלא למצוא אותה"
x
אורי צבי גרינברג
יסודות הטוטליטריות
"
המשמעות המלאה של זיהוי זכויות האדם עם זכויות העמים במערכת מדינות האומה האירופית יצאה אל האור רק כאשר הגיח, ללא התרעה מוקדמת, המון רב של בני אדם ושל עמים שהודחו מזכויותיהם הבסיסיות ולא זכו עוד להגנת המנגנונים השגרתיים של מדינות האומה בלב-לבה של אירופה, ממש כאילו היו במעבה אפריקה"
נלמד בקורסים הבאים: