פרופ' רות גביזון

התכנית ללימודים הומניסטיים
רות גביזון

רות גביזון היא פרופסור אמריטה למשפט באוניברסיטה העברית בירושלים. היא נשיאת מרכז מציל"ה ומרצה במרכז האקדמי שלם.

פרופ' גביזון היא מומחית בעלת שם עולמי למשפט ונמנית עם האינטלקטואלים הבולטים בישראל. היא מחזיקה בתואר דוקטור למשפט מאוניברסיטת אוקספורד. היא לימדה באוניברסיטה העברית והייתה פרופסור אורח באוניברסיטאות ייל ודרום קליפורניה. במקביל לפעילותה האקדמית והמחקרית הייתה פרופ' גביזון מראשוני האגודה לזכויות האזרח ונשיאתה, כיהנה בוועדות ציבוריות שונות (בהן ועדת וינוגרד לחקר לקחי מלחמת לבנון השנייה), וייסדה את מרכז מציל"ה. במסגרת פעילותה הציבורית היא גם כתבה עם הרב מדן מסד לאמנה חדשה בין יהודים בנושאי דת ומדינה, והייתה המרכזת של שיח יהודי-ערבי במכון לדמוקרטיה. פרופ' גביזון זכתה בפרסים רבים על פועלה המחקרי והציבורי, ובהם פרס ישראל בתחום המשפט לשנת 2011.

פרסומים נבחרים:

ר' גביזון, מ' קרמניצר, וי. דותן, אקטיביזם שיפוטי: בעד ונגד, מקומו של בג"ץ בחברה הישראלית (ירושלים: מאגנס, 2001).

שיקול דעת מינהלי באכיפת החוק: סמכויות היועץ המשפטי לעכב הליכים פליליים ולחדשם (ירושלים: האוניברסיטה העברית, 1991).