פרופ' עפרה בנג'ו

התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
עפרה בנג\'ו

עפרה בנג'ו היא פרופסור אמריטה להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. היא חוקרת בכירה במרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, ומרצה באוניברסיטת תל אביב ובתוכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם  במרכז האקדמי שלם.

פרופ' בנג'ו היא בעלת תואר דוקטור בהיסטוריה של המזרח התיכון מאוניברסיטת תל אביב. היא עוסקת בחקר המזרח התיכון המודרני, תוך שהיא מתמקדת במיעוט הכורדי ובהיסטוריה והפוליטיקה של עיראק ותורכיה המודרנית. פרופ' בנג'ו חיברה ספרים ומאמרים רבים בנושאים אלה,  בהם הספרים "מרד הכורדים בעיראק" ו"עיראק של צדאם", וכן פרסמה תרגומים למשוררים ערבים ותורכים ובהם.

פרסומים נבחרים:

The Turkish-Israeli Relationship: Changing Ties of Middle Eastern Outsiders (Palgrave: Macmillan, 2004). Updated, paperback edition published with Palgrave Macmillan, 2009.

עיראק של צדאם: שיח פוליטי ושפת הכוח (תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1996).The Kurdish Phoenix: Nation Building in a Failed Ba'thi State (forthcoming).

 The Kurdish Phoenix: Nation Building in a Failed Ba'thi State (forthcoming).

Saddam's Word: Political Discourse in Iraq (Oxford: Oxford University Press, 1998). Paperback Edition published with Oxford University Press, 2002.

מרד הכורדים בעיראק (תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1989).