פרופ' יוחנן פרידמן

התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
יוחנן פרידמן

יוחנן פרידמן הוא פרופסור אמריטוס ללימודי האסלאם באוניברסיטה העברית בירושׁלים, יו"ר החטיבה למדעי הרוח באקדמיה הלאומית הישׂראלית למדעים, עורך כתב העת Jerusalem Studies in Arabic and Islam  ומרצה בתוכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם במרכז האקדמי שלם.

פרופ' פרידמן הוא מגדולי המומחים בישראל ובעולם לתולדות האסלאם. הוא בעל תואר דוקטור בפילוסופיה מאוניברסיטת מקגיל, ובמהלך השנים מילא שורה של תפקידי מפתח באוניברסיטה העברית (בהם ראשׁ המכון ללימודי אסיה ואפריקה, ראשׁ המדרשׁה ללימודים מתקדמים במדעי הרוח, דיקן הפקולטה למדעי הרוח וראשׁ החוג לשׂפה וספרות ערבית)  והיה מרצה באוניברסיטאות רבות. מחקריו, ובהם מחקרים על המחשׁבה המוסלמית הקלאסית ועל האסלאם בתת-יבשׁת הודו, זיכו אותו בפרסים רבים, ובהם פרס ישראל לשנת 2016 בתחום חקר המזרח הקרוב.

פרסומים נבחרים:

Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 2003). Paperback edition published with Cambridge University Press (2006).

The History of Tabari: The Battle of al-Qadisiyyah and the Conquest of Syria and Palestine, Yohanan Friedmann, trans. and annotation (Albany: State University of New York Press, 1992), vol. XII.

Shaykh Ahmad Sirhindi: An Outline of his Thought and a Study of his Image in the Eyes of Posterity (Montreal: McGill-Queens University Press, 1971). Paperback edition published with Oxford University Press (2000).

Prophecy Continuous: Aspects of Ahmadi Religious Thought and its Medieval Background (Berkeley: University of California Press, 1989). Second Printing published with Oxford University Press (2002).

 

עריכת ספרים

Islam in South Asia (Jerusalem: Magnes, 1984).

 

מאמרים

"Some Aspects of the Messianic Idea in Sunni Islam," Third Frame 2 (2009), pp. 1-23.

"Classification of Unbelievers in Sunni Muslim Law and Tradition," Jerusalem Studies inArabic and Islam 22 (1998), pp. 163-195.

"Islamic Thought in Relation to the Indian Context," Islam et societe enAsie du sud, M. Gaborieau, ed., Purusartha 9 (1986), pp. 79-91. (Published by l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris);  Reprinted in India's Islamic Traditions, Richard M. Eaton, ed. (New Delhi: Oxford University Press, 2003), pp. 50-63.

"Finality of Prophethood in Sunni Islam," Jerusalem Studies in Arabic and Islam 7 (1986), pp. 177-215.

"A Note on the Conversion of Egypt to Islam," Jerusalem Studies in Arabic and Islam 3 (1981-1982), pp. 238-240.

"The Jam'iyyat' al-ulama- 'Hind in the Wake of Partition," Asian and African Studies11 (1976), pp. 181-211.

"QiSSat Shakarwati Farmad: A Tradition Concerning the Introduction of Islam to Malabar," Israel Oriental Studies 5 (1975), pp. 233-258.

"Mediaeval Muslim Views of Indian Religions," Journal of the American Oriental Society 95 (1975), pp. 214-221.

"The Beginnings of Islamic Learning in Sind: A Reconsideration," Bulletin of the School of Oriental and African Studies 37 (1974), pp. 659-664.

"The Temple of Multan: A Note on Early Muslim Attitudes to Idolatry," Israel Oriental Studies 2 (1972), pp. 176-182.

"The Attitude of the Jam'iyyat' al- ulama- 'Hind to the Indian National Movement and to the Establishment of Pakistan," Asian and African Studies 7 (1971), pp. 157-180; Also published in Hebrew in The 'ulama' and Problems of Religion in the Muslim World, G. Baer, ed. (Jerusalem, 1971), pp. 245-256.

"Some Notes on the Luzumiyyat of al-Ma'arri," Israel Oriental Studies 1 (1971), pp. 257-262.

"Minor Problems in al-Baladhuri's Account of the Conquest of Sind," Rivista degli StudiOrientali 45 (1970), pp. 253-260.

 

פרקים בספרים

"Shaykh Ahmad Sirhindi and Bediuzzaman Nursi: Some Comparative Considerations," Spiritual Dimensions of Bediuzzaman Said Nursi's Risale-ye nur, Ibrahim Abu Rabi, ed. (Albany: SUNY Press, 2008), pp. 275-286.

"Conditions of Conversion in Early Islam," Ritual and Ethics: Patterns of Repentance, Adriana Destro, and Mauro Pesce, eds. (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), pp. 63-83.

"The Messianic Claim of Ghulam Ahmad," Toward the Millennium: Messianic Expectations from the Bible to Waco, M. R. Cohen, and P. Schaefer, eds. (Leiden: Brill, 1998), pp. 299-310.

"The Naqshbandis and Awrangzeb: A Reconsideration," Naqshbandis: cheminements et situation actuelle d'un ordre mystique musulman, Marc Gaborieau, et al., eds. (Istanbul: ISIS, 1990), pp. 209-220.

"Jihad in Ahmadi Thought," Studies in Islamic History and Civilization in Honour of Professor David Ayalon, M. Sharon, ed. (Leiden: Brill, 1986), pp. 221-235.

"Prophecy in Ahmadi Thought," Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities (Leiden: Brill, 1985), vol. 7, pp. 13-37. [Hebrew].

"The Origins and Significance of the Chach Nama," Islam in SouthAsia, Y. Friedmann, ed. (Jerusalem: Magnes, 1984), pp. 23-37.

"Literary and Cultural Aspects of the Luzumiyyat," Studia Orientalia Memoriae D. H. Baneth Dedicata, J. Blau et al., eds. (Jerusalem: Magnes, 1979), pp. 347-365.

"Palestine and Jerusalem on the Eve of the Ottoman Conquest," Jerusalemin the Early Ottoman Period, A. Cohen, ed. (Jerusalem: Keter Publishing House, 1979), pp. 7-38. [Hebrew]

"A Contribution to the Early History of Islam in India," Studies in Memory of Gaston Wiet, M. Rosen-Ayalon, ed. (Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, 1977), pp. 309-333.

Naqshbandis and Awrangzeb: A Reconsideration," Naqshbandis: cheminements et situation actuelle d'un ordre mystique musulman, Marc Gaborieau, et al., eds. (Istanbul: ISIS, 1990), pp. 209-220.

 "Jihad in Ahmadi Thought," Studies in Islamic History and Civilization in Honour of Professor David Ayalon, M. Sharon, ed. (Leiden: Brill, 1986), pp. 221-235.

"Prophecy in Ahmadi Thought," Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities (Leiden: Brill, 1985), vol. 7, pp. 13-37. [Hebrew].

"The Origins and Significance of the Chach Nama," Islam in SouthAsia, Y. Friedmann, ed. (Jerusalem: Magnes, 1984), pp. 23-37.

"Literary and Cultural Aspects of the Luzumiyyat," Studia Orientalia Memoriae D. H. Baneth Dedicata, J. Blau et al., eds. (Jerusalem: Magnes, 1979), pp. 347-365.

"Palestine and Jerusalem on the Eve of the Ottoman Conquest," Jerusalemin the Early Ottoman Period, A. Cohen, ed. (Jerusalem: Keter Publishing House, 1979), pp. 7-38. [Hebrew]

"A Contribution to the Early History of Islam in India," Studies in Memory of Gaston Wiet, M. Rosen-Ayalon, ed. (Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, 1977), pp. 309-333.