ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

התכנית ללימודים הומניסטיים
מיכל טיקוצ\'ינסקי

ד”ר מיכל טיקוצ’ינסקי היא חוקרת, עורכת דין ורבנית. היא ראש בית המדרש לנשים במרכז האקדמי בית מורשה, ראש תוכנית ההלכה בבית מורשה ובתוכנית ללימודים גבוהים בבית המדרש לנשים במגדל עוז ומרצה במרכז האקדמי שלם.

ד"ר טיקוצ’ינסקי למדה משפט באוניברסיטת בר אילן ולימודי תלמוד במת"ן, ועשתה את עבודת הדוקטור שלה במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן. היא פרסמה מאמרים בנושאי הלכה, פרשנות התלמוד ומדיניות ציבורית לאור המשפט העברי בכתבי עת שונים, ובמסגרת עבודתה הציבורית היא שותפה, בין השאר, בפורום האורתודוקסי בישראל, וחברה בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת.

פרסומים נבחרים:

" .ובא גואלו הקרוב אליו': על אחווה וגאולה", מסע אל האחווה, ידידיה צ' שטרן, בנימין פורת,

עורכים )ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1122 ,)עמ' 122-121.

1" .בקשת היסורים", חידת היסורים, ברוך כהנא, חיותה דויטש ואח', עורכים )תל אביב: ידיעות

.211-222 'עמ(, 1122 ,אחרונות