ד"ר דניאל פוליסר

משנה לנשיא
התכנית ללימודים הומניסטיים
דניאל פוליסר

במהלך לימודיו לתואר הראשון באוניברסיטת פרינסטון, היה דניאל פוליסר חלק מקבוצת סטודנטים ששאפו להקים בישראל מוסד להשכלה גבוהה שיתבסס על תכנית הלימודים המצויה באוניברסיטאות העלית בארה"ב, בשילוב עם לימודי המסורת הרעיונית היהודית והציונית. מקבוצה זו יצאו חלק ממייסדי מרכז שלם, ביניהם ד"ר פוליסר, שכיהן כנשיא המרכז משנת 2002 עד שנת 2013.

עד לשנים האחרונות, תחומי המחקר העיקריים של ד"ר פוליסר היו פוליטיקה השוואתית בכלל ומחשבה דמוקרטית ותהליך הדמוקרטיזציה בפרט.  את הדוקטורט שלו במדעי המדינה קיבל ד"ר פוליסר מאוניברסיטת הרווארד. עבודת הדוקטור שלו התמקדה בכישלון תהליך הדמוקרטיזציה ברשות הפלשתינית, והיא מסתמכת, בין היתר, על הניסיון שלו כראש צוות המשקיפים של 'מבט לשלום' בבחירות הראשונות לרשות הפלשתינית בינואר 1996. במשך מספר שנים חקר ד"ר פוליסר כמה נושאים הקשורים לחוקה הישראלית המתגבשת ולקח חלק במהלך שלא צלח להעברת חוקה כתובה בכנסת. בשנת 2006 מונה על ידי ראש הממשלה דאז, אהוד אולמרט, לשמש כיושב ראש המייסד של המועצה הלאומית להנצחת בנימין זאב הרצל. בשנים האחרונות, בתוקף תפקידו כנשיא מרכז שלם, לקח אחריות כוללת על ייסוד מוסד אקדמי חדש, המרכז האקדמי שלם. כחלק מתפקידו זה עסק מחקרו של ד"ר פוליסר בשנים האחרונות בפילוסופיה ובהיסטוריה של ההשכלה גבוהה.

פרסומים נבחרים:

החוקה שבדרך, תכלת 20, קיץ התשס"ה / 2005

לקראת יהדות משותפת, תכלת 17, קיץ התשס"ד / 2004

Choosing Freedom:Economic Policy for Israel, 1997-2000, Daniel Polisar, and Yitzhak Klein, eds. (Jerusalem: Shalem Press, 1997).

 

Articles

Daniel Polisar, and Aaron Wildavsky, "From Individual to System Blame: A Cultural Analysis of Historical Change in the Law of Torts," Journal of Policy History 1 (2( (1989), pp. 129-155.

Book Chapters

Daniel Polisar, and Aaron Wildavsky, "From Resilience to Anticipation: Why the Tort Law is Unsafe," in A. Wildavsky, Searching for Safety (New Brunswick: Transaction, 1987), pp. 169-186.

Other Publications

Articles

"Death by Taxes," Azure 15 (Summer 2003), pp. 23-32. [English and Hebrew]

"Yasser Arafat and the Myth of Legitimacy," Azure 13 (Summer 2002), pp. 29-87.

"On the Quiet Revolution in Citizenship Education," Azure 11 (Summer 2001), pp. 66-104.

"Making History," Azure 9 (Spring 2000), pp. 14-22. [English and Hebrew] Also Published in New Essays on Zionism (Jerusalem: Shalem Press, 2006).

"Is Iran the Only Model for a Jewish State?" Azure 7 (Spring 1999), pp. 18-22. [English and Hebrew]