ד"ר גלעד יעקובסון

התכנית ללימודים הומניסטיים
גלעד יעקובסון

ד"ר גלעד יעקובסון הוא מדען מוח העוסק בחקר רשתות תאי עצב. הוא עמית מחקר באוניברסיטה העברית בירושלים ומלמד מדעי המוח בתוכנית ללימודים הומניסטיים במרכז האקדמי שלם.

ד"ר יעקובסון הוא בעל תואר דוקטור בחישוביות עצבית מהאוניברסיטה העברית, ולאחר סיום הדוקטורט שהה כפוסט-דוקטורט במכון פרידריך מֵיישֶר בבזל. בשנים האחרונות עוסקים מחקריו בקידוד מידע באמצעות רשתות עצבים, באמינות הקוד העצבי ובהיבטים חברתיים של עיבוד חושי.

פרסומים נבחרים:

Jacobson GA, Rupprecht P, Friedrich RW. Experience-dependent plasticity of odor representations in the telencephalon of zebrafish. Current Biology 2018; 28(1).

Lavi K, Jacobson GA, Rosenblum K, Lüthi A. Acquired taste valence encoding in cortico-amygdalar circuits. Submitted Cell Reports.

Wolff SBE, Gründemann J, Tovote P, Krabbe S, Jacobson GA, Herry C, Ehrlich I, Huang JZ, Friedrich RW, Letzkus JJ, Lüthi A. Amygdala interneuron subtypes control fear learning through disinhibition. Nature 2014; 509(7501).

Friedrich RW, Jacobson GA, Zhu P. Circuit Neuroscience in Zebrafish. Current Biology 2010; 20(8): R371-R381.

Jacobson GA, Lev I, Yarom Y, Cohen D. Invariant phase structure of olivo-cerebellar oscillations and its putative role in temporal pattern generation. Proceedings of the National Academy of Sciences 2009; 106(9): 3579-3584.

Jacobson GA, Rokni D, Yarom Y. A model of the olivo-cerebellar system as a temporal pattern generator. Trends in Neurosciences 2008; 31(12): 617-625.

Jacobson GA, Diba K, Yaron-Jakoubovitch A, Oz Y, Koch C, Segev I, Yarom Y. Subthreshold voltage noise of rat neocortical pyramidal neurons. J Physiol 2005; 564.1: 145-160. 

Amedi A, Jacobson G, Hendler T, Malach R, Zohary E. Convergence of visual and tactile shape processing in the human lateral occipital complex. Cereb Cortex 2002; 12(11):1202-12.

Jacobson G, Poganiatz I, Nelken I. Synthesizing spatially complex sound in virtual space: an accurate offline algorithm. J Neurosci Methods. 2001; 106(1):29-38.